Gyógyítás

 

Kilenchetes imaszeminárium a belső sebek gyógyulásáért
(Gyógyító lelkigyakorlat)

Isten szándéka az, hogy az ember élő kapcsolatba lépjen Vele. Ezért küldte el a Szentlelket. A Lélek által válik képessé az ember, hogy Isten szentháromságos életében részesüljön. A Szentlélek működését akadályozzák a belső sérülések.
Az utóbbi évtizedekben világszerte elterjedtek az olyan típusú lelkigyakorlatok, amelyek a belső sebek gyógyítására irányulnak.
A belső gyógyulás út: a hit útja. Ahogy növekszik Isten iránti bizalmunk, úgy gyógyulunk.
A lelkigyakorlat célja, hogy a résztvevőket elvezesse Isten gyógyító szeretetének megtapasztalásához!
Minden ember szeretne megszabadulni a szorongásoktól, szomorúságtól, gátlásoktól, kicsinyhitűségtől, félelmektől, hogy békében éljen. Mindenki szeretné kibontakoztatni értékeit. De amíg a belső sebek nem gyógyulnak meg, ezek visszahúzzák őt és boldogtalanná teszik. „Isten hasonlóvá” akar tenni önmagához (Mt 5,48). A lelki egészség (a gyógyulás) által közelítjük meg ezt a hasonlóságot, ami az Isten szentségében való részesülés.


A Lelkigyakorlat felépítése:

1. 40 perc tanítás,
2. 60-90 perces közbenjáró imádság minden résztvevőért külön-külön,
3. napi 20 perc szentírási elmélkedés és imádság egyénileg otthon.
A lelkigyakorlat témái:
          1. A belső gyógyulás forrása Isten szeretete
2. Sérült énképünk gyógyítása
3. A testi fájdalmak lelki gyökereinek és az elutasítottság sebeinek gyógyítása
4. A félelem sebeinek gyógyítása
5. Az önvád és bűntudat sebeinek gyógyítása
6. A harag sebeinek gyógyítása
7. A gonosz lélek támadásaitól való szabadítás
8. A szeretethiány okozta sebek gyógyítása
9. Sérült istenképünk gyógyítása. Záró szentmise


A lelkigyakorlat három fő jellemzője:


• a Jézussal való személyes kapcsolat elmélyítése és megnyílás az Ő gyógyító szeretete előtt
• a közbenjáró (spontán) ima jelentősége, melyben megfogalmazzuk belső sérüléseinket
• Az egyház (közösség) szentségének megtapasztalása, mely által hittel fogadjuk, hogy egymáson keresztül Isten gyógyít. „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük”. (Mt 18,20)


Szeretettel várunk, ha:
• kész vagy megbocsátani azoknak, akik megsebeztek,
• ha hiszel Isten gyógyító szeretetében,
• ha elfogadod mások imaszolgálatát,
• ha vágyakozol a teljesebb életre,
• ha szeretnél új erőt megtapasztalni életedben.


Kinek van szüksége a gyógyító lelkigyakorlatra?


1./ Mindenkinek, aki felismerte, hogy megsebződött a szíve saját és mások bűne által.
2./ Aki már felfedezte életének örök értékét, és kész megtenni mindent annak védelmére.
3./ Aki már megismerte az igazságot, hogy az élet részesedés az Atya életéből, és szeretné azt kibontakoztatni teljes gazdagságában.


Mit jelent a belső gyógyulás?


A belső gyógyítás a szív gyógyítása. Ima által meggyógyulnak a fájó emlékek, érzelmek. Megszabadulunk az önvád, a harag, az értéktelenség, a félelem, a szeretethiány okozta sebekből.
Ez nem „vájkálás” a múltban, hanem tudatos, érett szembenézés azzal, ami gátolja Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat, kibontakozásunkat és örömeinket. Ez a szembenézés Jézus által (az Ő szemén keresztül) történik, ezért gyógyít.
Jézus az élet Ura! Az Ő kereszthalála által gyógyulunk meg, mert magára vette sebeinket!