Tanítások

 

Az evolúciótan káros következményei:
 

I. Eltorzult emberkép:

1.     Ha a majomtól származunk, akkor nincs mit tisztelni az emberben, lehet manipulálni, kihasználni, tönkretenni, akár kivégezni (Nem véletlen, hogy a legnagyobb diktátorok evolúció-pártiak voltak, Sztálin, Mao, Pol-Pot stb)

2.     Nincs abszolút jó és rossz, hanem csak társadalmi megegyezés,

3.     Nincs számonkérés a halál után,

4.     Nincs lelkiismeret

5.     Nincs örök élet,

6.     Nincs cél,

7.     Nincs semminek se értelme, csupán az önzés, és a haszon…

8.     Nincs értelme a szeretetnek, önfegyelemnek, önmegtagadásnak.

9.     Nincs értelme a szenvedésnek.

10.  Nincs értelme a munkának és az emberi fáradozásnak.

11.  Nincs halhatatlan lélek, csak állati ösztön

12.  Nincs szabad akarat, csak a szenvedélyek rabszolgasága.

13.  Nincs bűn, ami ellen küzdeni kellene, hiszen az állatok nem követhetnek el bűnt, csak a szabad akaratú emberek.

14.  Nincs emberi méltóság, amit tisztelni kellene, hiszen egyformán állatok vagyunk.

15.  Nincs megváltás

16.  Nincs lehetőség a bűnből való szabadulásra

 

II. Káros társadalmi következmények:

  1. Ha az erősebb marad fenn, akkor le kell győzni a gyengébbet: ebben gyökerezik az abortusz, az eugenika, és az eutanázia, és a gyengék eltiprása.
  2. Nem kell törődni az öregekkel, fogyatékosokkal, hátrányos helyzetűekkel.
  3. Nincs egyetemes értékrend, ami szerint élni lehetne

III. Eltorzult istenkép:

  1. Ha az anyagból származunk, akkor az anyag lett az ember istene.
  2. Nincs kinek hálát adni az élet szépségeiért,
  3. Nincs visszatartó erő a gonoszság ellen, mindenki ölhet, rabolhat, másokat tönkretehet, mert Isten úgyse kéri számon.
  4. Nincs örök élet, nincs mennyország, és pokol.
  5. Nincs gondviselő Atya, aki törődik gyermekeivel,
  6. Aki azt gondolja, hogy a teremtés és az evolúció összekapcsolható, (teista evolúció) az eltorzítja Isten képét. Úgy állítja be Istent, mint egy embert, aki az erdő szélén figyeli a majmokat, vajon mikor esik le az egyik a fáról, mikor éri el azt a fejlettségi fokot, hogy beleültethesse a halhatatlan lelket. Ez abszurdum egy hívő ember számára. A mindenható Istent, aki akaratának egyetlen villanásával világokat tud teremteni, vagy ha akarná az emberek százféle faját megalkotni, úgy beállítani, mint egy tehetetlen embert, aki kénytelen „foltozgatni” művét. – ez hit ellenes.

 

Sajnos katolikus hittankönyveink is ezt a képet állítják a tanuló ifjúság elé. – Pedig az igazság az, hogy a Bibliának igaza van. Az embert Isten teremtette.

 

Sáregres 2017. szentbeszédek:

 (Letöltés: jobb egérgomb: link mentése másként...)

07.04.:   letölthető itt

07.05.:   letölthető itt

07.06.:   letölthető itt

07.07.:   letölthető itt

07.08.:   letölthető itt

07.11.:   letölthető itt

07.12.:   letölthető itt

07.13.:   letölthető itt

07.14.:   letölthető itt

07.15.:   letölthető itt

Elsőszombati szentbeszédek:

2017.10.07.:   letölthető itt

2017.09.02.:   letölthető itt

2017.08.05.:   letölthető itt

2017.07.01.:   letölthető itt

2017.06.03.:   letölthető itt

2017.05.06.:  letölthető itt

2017.04.08.:   letölthető itt

2017.03.04.:   letölthető itt 

2017.01.07.:   letölthető itt

2016.12.03.:  letölthető itt

2016.11.05.: letölthető itt

2016.10.01.:  letölthető itt

2016.06.04.: letölthető itt

2016.05.07.:   letölthető itt

2016.04.02.:   letölthető itt

2016.03.05.:   letölthető itt

2016.02.06.:   letölthető itt

2016.01.02.:   letölthető itt 

Csernáth Zoltán atya szentbeszéde testvéri kérésre visszatéve:

2013.04.06.:   letölthető itt

 

Lelki napok tanításai:

2017.09.30.:

Szentbeszéd:   letölthető itt 

Tanítás:  letölthető itt 

2017.05.27.:

Szentbeszéd:  letölthető itt 

Tanítás:  letölthető itt  

2017.04.29.:

Szentbeszéd: letölthető itt 

Tanítás: letölthető itt  

2017.03.25.:

Szentbeszéd: letölthető itt 

Tanítás: letölthető itt 

2017.02.25.:

Szentbeszéd: letölthető itt 

Tanítás: letölthető itt 

2017.01.28.:

Szentbeszéd: letölthető itt

Tanítás: letölthető itt

2016.11.26.

Szentbeszéd: letölthető itt

Tanítás: letölthető itt 

2016.10.29.

 Szentbeszéd:   letölthető itt 

Tanítás:   letölthető itt

2016.09.24.

Szentbeszéd:   letölthető itt  

Tanítás:   letölthető itt

 2016.05.28.

Szentbeszéd:   letölthető itt  

Tanítás:   letölthető itt

2016.04.30.

Szentbeszéd:   letölthető it

Tanítás:   letölthető itt

2016.03.19.

Szentbeszéd:   letölthető itt

Tanítás:   letölthető itt

2016.02.27.

Szentbeszéd:   letölthető itt

Tanítás:   letölthető itt

2016.01.30.

Szentbeszéd:   letölthető itt

Tanítás:   letölthető itt 

 

Sáregres 2016.

  letölthető itt 

  letölthető itt

  letölthető itt

  letölthető itt

  letölthető itt

  letölthető itt

  letölthető itt

2017.07.01.:   letölthető itt