Isten hozott az EMMAUSZ KÖZÖSSÉG honlapján! 

 

májusi elsőszombati szentmise szentbeszéde meghallgatható és letölthető itt

Az áprilisi lelki nap:

Szentbeszéd meghallgatható és letölthető itt 

Tanítás meghallgatható és letölthető itt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újra kapható az Utolsó harc a fény és a sötétség között című könyvünk!!!  

 
Ima a koronavírus okozta betegség megszűnéséért
  

Úr Jézus, mindenség Királya, alázattal és bizalommal borulunk le előtted. Te vagy minden jónak a forrása! Te vagy minden betegség gyógyítója! Te vagy minden ördögi kötelék szabadítója! Te vagy a szeretet Királya!

Köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten és megváltottál bennünket.

Hisszük, hogy Te ismered betegségeinket, félelmeinket, és aggodalmainkat. Hisszük, hogy meg akarsz gyógyítani minket a koronavírus okozta betegségből. Te mondtad irgalmas Jézus: „Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!” (Jn 16,24) Ettől a bizalomtól indítva kérjük, hallgasd meg könyörgésünket. Kérjük, hogy isteni hatalmaddal állítsd meg a koronavírus terjedését hazánkban. Bűneink miatt megérdemeljük büntetésedet, mert elfordultunk tőled, parancsaiddal nem törődtünk. De fogadd el bűnbánatunkat és megalázott lelkünket. „Teljes szívvel követni akarunk téged.” (Dán 3)

Adj nekünk hitet, hogy eszközei legyünk gyógyító kegyelmednek. Adj hitet, hogy bátran kimondjuk: „Jézus szent nevében parancsolok neked korona-vírus démona, távozz tőlem és egész Magyarország területéről, és soha ne gyere vissza!”

Kérjük, küldd el Szentlelkedet, hogy isteni figyelmeztetésed megtérést indítson el bennünk. Adj nekünk új életet a Szentlélekben! Add, hogy megtanuljuk szeretni egymást újra, és téged szolgálni!

Szűz Mária, Jézus Anyja, könyörögj érettünk! Ámen 

 

Vassula - » A mennyország létezik, de van pokol is « című megjelent könyvéhez Prospero Grech bíboros írt egy fontos és nagyon kedvező kritikát. Ez a Hírek címszó legalján olvasható.

 

Az EMMAUSZ közösség magyar alapítású katolikus, karizmatikus közösség. 1979-ben alapította Katona István atya, Budapesten. 1991-ben egyházi jóváhagyást nyert Paskai László bíboros úrtól, mint „Krisztushívők magántársulása”.

Célkitűzése: az evangélizáció: újság- (Marana Tha), és könyvkiadáson, zenei és tanító CD-n, Mária-rádión keresztül. Továbbá az evangélizáció más formáit is gyakoroljuk: kurzusokat, szemináriumokat, gyógyító imaszolgálatokat szervezünk. Végzünk betegek szolgálatát, zenei, és ének szolgálatot, és engesztelő ima-összejöveteleket a világ megtérésért. A közösség harminchárom imacsoportból áll, melynek tagjai heti rendszerességgel jönnek össze. Fontosnak tartjuk a csoportok bibliai megalapozását, és a Szentlélek adományainak használatát. Havonta lelki napot tartunk, és évente 5 napos lelki gyakorlatot.

Közösségünk lelki forrást jelent azok számára, akik újjászülettek a Szentlélekben. Akik itt találták meg új életüket Krisztusban, megtérésük után, szolgálatukkal hozzájárulnak a közösség működéséhez.

Azok számára is lelki forrás volt a közösség, akik az elmúlt 40 évben itt hallották meg Isten hívó hangját, és megkapták a papi vagy szerzetesi hivatás kegyelmét, vagy akik új közösség alapítására kaptak indítást a Szentlélektől (Új Jeruzsálem, Szeretet Földje, Szent Mihály, Nyolc Boldogság).

Közösségünk tagjai lehetnek világban élő hívek, papok, szerzetesek, (szerzetesnők), egyedülállók, és házasok.

Lelki támogatásunkkal segíteni akarjuk azokat is, akik a közösségen kívül plébániai szolgálatot végeznek, vagy különböző szociális, és lelki munkát vállalnak az egyházi intézményekben.

HITVALLÁSUNK

1./ Hisszük mindazt, amit a római Katolikus Egyház tanít, és amit az apostoli hitvallás magában foglal.

2./ A Szentírás és az Egyház tanítása alapján hisszük, hogy a Szentléleknek központi szerepe van a keresztény ember életében és küldetésében. Mennybemenetele előtt Jézus rámutatott a Szentlélek szerepére: „A rátok lejövő Szentlélek erővel tölt el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben… és egészen a föld határáig.” (Apcsel 1,8) Ez a Szentlélek nemcsak erőt ad, hanem ismeretet is. „Eljön az Igazság Lelke, és elvezet titeket a teljes igazságra, (Jn 16,13) eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek és megtanít mindenre.” (Jn 14,26)

3./ Hisszük, hogy a mai világban csak a Szentlélek által lehet tanúságtevő keresztény életet élni. Csak általa lehet személyes szeretet-kapcsolatba lépni Istennel.

4./ Hisszük, hogy Jézus irgalmas szeretete ma is ki akar áradni azokra, akik hittel hozzá fordulnak. Ezért rendszeresen imádkozunk testi vagy lelki betegségek gyógyulásáért, szabadon fogalmazott imával és az Egyház hagyományából ismert kézrátétellel. („Pál bement hozzá, s imádsággal és kézrátétellel meggyógyította.” (ApCsel 28,9)

5./ Hisszük a Szentírás és az Egyház hagyománya alapján, hogy van személyes gonosz-lélek, aki le akarja rombolni Isten Egyházát. Ezért állandóan támadja az embereket, a családokat, a kultúrát, a társadalmat. A népek között gyűlöletet szít, amely véres háborúkban nyilvánul meg. Ezért időnként szükségesnek tartjuk a szabadító imát, hogy az emberek megszabaduljanak a gonosz támadásaitól és megkötöző hatalmától.

6./ Hisszük, hogy az ember a földi élet után „közbülső állapotba” kerül, ahol meggyógyul sérüléseiből, és megtisztul a bűnök okozta szennyes állapotból. Fontosnak tartjuk, hogy imáinkkal segítsük elhunyt hozzátartozóink és testvéreink gyógyulását. (Ha valaki halála pillanatában is megtagadja Isten szeretetét, és nem bánja meg bűneit, akkor az örök kárhozatba kerül.)

7./ Hisszük, hogy keresztény hit nem örökölhető, hanem mindenkinek személyes döntést kell hozni Jézus mellett, hogy akar-e az evangélium szerint élni. Ezt a döntést elősegítheti a családi hagyomány, de nem ment föl alóla.

8./ Hisszük, a Szentírás (1Kor 12,12) és az Egyház tanítása (LG 12) alapján, hogy a Szentlélek ma is oszt rendes és rendkívüli karizmákat, hogy Krisztus Teste fölépüljön.