Isten hozott az EMMAUSZ KÖZÖSSÉG honlapján! 

 


Az októberi elsőszombati szentmise szentbeszéde:

A szeptemberi lelki nap hanganyaga meghallgatható:

Szentbeszéd:   letölthető itt 

Tanítás:  letölthető itt

 
Az első sáregresi lelkigyakorlat szentbeszédei:
szerda:    letölthető itt
csütörtök:    letölthető itt
péntek:    letölthető itt
szombat:    letölthető itt
 
Tanítások:
 
Tanúságtételek:
Cs. Éva:  letölthető itt
Gy. József:  letölthető itt
H. Győző:  letölthető itt
K. János:  letölthető itt
P. Edit:  letölthető itt
P. Klári:  letölthető itt
V. Kati:  letölthető itt
Sz. Laci:  letölthető itt
T. Éva:  letölthető itt
T. Ildi:  letölthető itt
 
A második sáregresi lelkigyakorlat szentbeszédei:
szerda:   letölthető itt
csütörtök:   letölthető itt
péntek:   letölthető itt
szombat:   letölthető itt
 
Tanítások:
4.:    letölthető itt 
 
Tanúságtételek:
Sz. Kata:   letölthető itt
K. Andrea:   letölthető itt
H. István:   letölthető itt
F. Kinga:   letölthető itt
E. Zita:   letölthető itt
C. Tibor:   letölthető itt
B. Nóra:   letölthető itt
 
A vezetői lelkigyakorlat szentbeszédei:
szerda:   letölthető itt
csütörtök:   letölthető itt
péntek:   letölthető itt
szombat:   letölthető itt
 
Tanítások:
 
Képek a Galériában! (Ha valaki nem szeretné, hogy a tanúságtétele, vagy a képe szerepeljen a honlapon, kérem jelezze nekem. T. Évi)
 
 
Új imaszolgálat indult közösségünkben "Irgalmas Szív" néven, melyről a HÍREK címszó alatt olvashatsz.
 

Az EMMAUSZ közösség magyar alapítású katolikus, karizmatikus közösség. 1979-ben alapította Katona István atya, Budapesten. 1991-ben egyházi jóváhagyást nyert Paskai László bíboros úrtól, mint „Krisztushívők magántársulása”.

Célkitűzése: az evangélizáció: újság- (Marana Tha), és könyvkiadáson, zenei és tanító CD-n, Mária-rádión keresztül. Továbbá az evangélizáció más formáit is gyakoroljuk: kurzusokat, szemináriumokat, gyógyító imaszolgálatokat szervezünk. Végzünk betegek szolgálatát, zenei, és ének szolgálatot, és engesztelő ima-összejöveteleket a világ megtérésért. A közösség harminchárom imacsoportból áll, melynek tagjai heti rendszerességgel jönnek össze. Fontosnak tartjuk a csoportok bibliai megalapozását, és a Szentlélek adományainak használatát. Havonta lelki napot tartunk, és évente 5 napos lelki gyakorlatot.

Közösségünk lelki forrást jelent azok számára, akik újjászülettek a Szentlélekben. Akik itt találták meg új életüket Krisztusban, megtérésük után, szolgálatukkal hozzájárulnak a közösség működéséhez.

Azok számára is lelki forrás volt a közösség, akik az elmúlt 40 évben itt hallották meg Isten hívó hangját, és megkapták a papi vagy szerzetesi hivatás kegyelmét, vagy akik új közösség alapítására kaptak indítást a Szentlélektől (Új Jeruzsálem, Szeretet Földje, Szent Mihály, Nyolc Boldogság).

Közösségünk tagjai lehetnek világban élő hívek, papok, szerzetesek, (szerzetesnők), egyedülállók, és házasok.

Lelki támogatásunkkal segíteni akarjuk azokat is, akik a közösségen kívül plébániai szolgálatot végeznek, vagy különböző szociális, és lelki munkát vállalnak az egyházi intézményekben.

HITVALLÁSUNK

1./ Hisszük mindazt, amit a római Katolikus Egyház tanít, és amit az apostoli hitvallás magában foglal.

2./ A Szentírás és az Egyház tanítása alapján hisszük, hogy a Szentléleknek központi szerepe van a keresztény ember életében és küldetésében. Mennybemenetele előtt Jézus rámutatott a Szentlélek szerepére: „A rátok lejövő Szentlélek erővel tölt el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben… és egészen a föld határáig.” (Apcsel 1,8) Ez a Szentlélek nemcsak erőt ad, hanem ismeretet is. „Eljön az Igazság Lelke, és elvezet titeket a teljes igazságra, (Jn 16,13) eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek és megtanít mindenre.” (Jn 14,26)

3./ Hisszük, hogy a mai világban csak a Szentlélek által lehet tanúságtevő keresztény életet élni. Csak általa lehet személyes szeretet-kapcsolatba lépni Istennel.

4./ Hisszük, hogy Jézus irgalmas szeretete ma is ki akar áradni azokra, akik hittel hozzá fordulnak. Ezért rendszeresen imádkozunk testi vagy lelki betegségek gyógyulásáért, szabadon fogalmazott imával és az Egyház hagyományából ismert kézrátétellel. („Pál bement hozzá, s imádsággal és kézrátétellel meggyógyította.” (ApCsel 28,9)

5./ Hisszük a Szentírás és az Egyház hagyománya alapján, hogy van személyes gonosz-lélek, aki le akarja rombolni Isten Egyházát. Ezért állandóan támadja az embereket, a családokat, a kultúrát, a társadalmat. A népek között gyűlöletet szít, amely véres háborúkban nyilvánul meg. Ezért időnként szükségesnek tartjuk a szabadító imát, hogy az emberek megszabaduljanak a gonosz támadásaitól és megkötöző hatalmától.

6./ Hisszük, hogy az ember a földi élet után „közbülső állapotba” kerül, ahol meggyógyul sérüléseiből, és megtisztul a bűnök okozta szennyes állapotból. Fontosnak tartjuk, hogy imáinkkal segítsük elhunyt hozzátartozóink és testvéreink gyógyulását. (Ha valaki halála pillanatában is megtagadja Isten szeretetét, és nem bánja meg bűneit, akkor az örök kárhozatba kerül.)

7./ Hisszük, hogy keresztény hit nem örökölhető, hanem mindenkinek személyes döntést kell hozni Jézus mellett, hogy akar-e az evangélium szerint élni. Ezt a döntést elősegítheti a családi hagyomány, de nem ment föl alóla.

8./ Hisszük, a Szentírás (1Kor 12,12) és az Egyház tanítása (LG 12) alapján, hogy a Szentlélek ma is oszt rendes és rendkívüli karizmákat, hogy Krisztus Teste fölépüljön.