Ördögűzés

Az ördögűzés (latinul: exorcizmus) a katolikus Egyház által végzett olyan gyakorlat, amelynek során Jézus nevének segítségülhivása által az emberből kiűzik az ördögöt.
Kisebb protestáns gyülekezetek is gyakorolják az exorcizmust. A tradicionális felekezetek (református, evangélikus) általában nem gyakorolják, kivéve ahol karizmatikus csoportok alakultak.
Az ezoterikus ill. okkult gyakorlatokkal való szabadítást nem tartja helyesnek a katolikus egyház, annak a biblia elvnek megfelelően: „Az ördög segítségével nem lehet kiűzni az ördögöt.”
Az ördögűzés gyakorlata a biblia időktől mind a mai napig tart az Egyházban. A Jézus által végzett ördögűzések (…) valós tények.
Az ördögűzés felveti a kérdést: ki az ördög, vagy más néven sátán? Erre azt lehet felelni, hogy az ördög egy személyes szellemi valóság, akinek szabad akarata és értelme van. A jó angyalok közé tartozott, de a próbatételt nem állta ki, ezért vált gonosszá. (Az eredeti, tiszta angyali léte a teremtő Isten műve.) Intelligenciája sokkal magasabb szintű, mint az emberé, akarata, hatalma rendkívül nagy. Ezt azokból a megnyilvánulásokból ismerték meg, amelyeket a megszállott emberek produkáltak. Szellemi képessége alapján képes arra, hogy elfoglalja az ember akaratát, és értelmi képességét, ha az ember ezt lehetővé teszi.
Az ördög működésével kapcsolatban meg lehet különböztetni háromféle aktivitást: kísértést, befolyásolást, és megszállottságot.
1. A kísértés bármikor, bárkivel előfordulhat. Annál erősebb, mennél inkább elősegíti ezt az ember a bűneivel és a rossz utáni vágyával. Pl. Ha valaki haragot táplál a szívében, akkor a kísértés arra irányul, hogy álljon bosszút, fizikailag büntesse meg ellenfelét. Ha valaki nem fékezi indulatait, különösen ki lesz téve a gonoszlélek kísértéseinek. – Akinél erős a kapzsiság vágya, azt megkísérti a gonosz a lopással. Képzeletébe varázsolja azt, hogy milyen gazdag lesz, ha ezt vagy azt ellopja. – Akinél eluralkodik a testi vágy, azt megkísérti paráznaság gondolatával, akár erőszak által is. Képzeletét (akár az internet pornó oldalaival) parázna képekkel bombázza.
A kísértések ellen imával és önmegtagadással kell harcolni, továbbá kívánságaink megfegyelmezésével és rendszeres szentgyónással.
2. A befolyásolás a kísértés erősebb foka, amikor valaki gyakori ösztönzést érez a rossz elkövetésére.
3. A megszállottság az, amikor valakinek az akaratát és értelmét is elfoglalja a gonoszlélek. Egy rock zenész életrajzában szerepelt, hogy a siker érdekében felajánlotta magát az ördögnek. Valóban sikeres lett, de kábítószer túladagolás miatt fiatalon meghalt.
Jörg Müller szerzetes-pszichológus szerint három jel mutatja megszállottság esetét: rendkívüli erő-megnyilvánulás, ismeretlen nyelven beszélgetés (pl. megszólítják görögül és görög nyelven válaszol, ha megszólítják kínaiul, akkor kínai nyelven válaszol), és események, jövőbeli dolgok ismerete (pl. tudja, hogy elindult a megszállotthoz egy pap a város másik feléről, aki imádkozni fog felette.). Az erő megnyilvánulására jó példa volt Medjugorjéban 2012 nyarán, amikor egy vékony, 28 év körüli lányért imádkoztak, ide-oda vetette magát ima közben, ketten vagy hárman lefogták, de egyik lábával úgy belerúgott egy nehéz padba, hogy az elrepült. Végül sikerült a szabadítás két óra ima után. Ezekhez a jelekhez hozzájárulhat a szent dolgoknak való ellenállás, Isten nevének káromlása, az ima gyűlölete. A szabadítást csak a püspök által engedélyezett exorcista pap végezheti, lehetőleg legyen vele két segítő és egy pszichiáter.
A gonosz lélek célja – ahogy az evangélium írja – a hazugság, rombolás, pusztítás, végső soron az ember elszakítása Istentől és az üdvösségtől. Az a szándéka, hogy minél több embert magával ránthasson a pokolba és ott örökre gyötörhesse őket.
Végül meg kell említeni azokat is, akik tévesen megszállottnak mondják magukat, mert feszültséget, káromló gondolatokat, agresszivitást éreznek. Ezek azonban pszichés jelek, fóbiákból, paranoiából, skizofréniából erednek, amik gyógyszeres kezelést igényelnek.
A mai világ a háborúk, gyilkosságok, hazugságok, gyűlöletes megnyilvánulások miatt különösen a gonosz lélek hatalma alatt áll. A keresztény embernek fokozottabban kell imádkoznia, hogy ne kerüljön a gonosz befolyása alá. Ellent kell állni imával, szeretettel, tisztasággal, rendszeres gyónással. Aki Jézusban él, az győzni fog!