Emberkép

 

Az ember állandóan úton van a teljesség felé. Egész élete kibontakoztatása annak a jónak, értéknek, szépnek, amit Isten belé helyezett. Az ember mindig több, mint amit ismer önmagából. Lehetnek nehéz időszakok az életében, amikor semminek érzi magát, de akkor is tudnia kell, hogy Isten kegyelme által mindig képes arra, hogy fölemelkedjen.


Isten legszebb alkotása az ember! Saját kibontakozásunk a mi szabadságunkban áll. Ezért kell a bűn rombolását megszüntetni, és Isten kegyelmével a bennünk lévő képességeket és jóságot kibontakoztatni.
Emberképünk alapja a Szentírásban található: „Isten megteremtette az embert saját képmására” (Ter 1,27). Ez egyrészt jelenti az értelmet és a szabad akaratot, másrészt jelenti a szeretetre való képességet: tud szeretni és szeretetet elfogadni. Személyisége csak a szeretetben képes kibontakozni. Ez a mondat azt is jelenti, hogy Isten ajándékozott nekünk egy szellemi képességet az örök élet befogadására, és az Istennel való szellemi, személyes kapcsolatra.
A bűn által azonban elveszítette az ember a belső értékeit. Ettől kezdve Jézus által, és kemény küzdelem (önmegtagadás, fegyelem) árán tud jó lenni, és növekedni a szeretetben.
A bűn ( mások és saját bűne) okozta sérülés szükségessé teszi, hogy az ember a gyógyulása és az üdvössége érdekében mindig élő kapcsolatban legyen a szerető Istennel.
Ennek érdekében létrehoztuk Közösségünkben különböző gyógyító szemináriumokat. A gyógyulás első szakasza a méhen belüli időszakra irányul. Amikor a megfogant gyermeket az édesanya nem fogadja szívesen, és ezt kifejezésre is juttatja, ez belső sérelmet okoz a gyermek számára. Ha előfordulnak a családban veszekedések, durva kitörések, haragos indulatok, alkohol, drog, dohányzás ezek súlyos következményekkel járhatnak. Ezek a sérülések előtörhetnek már a kamaszkorban, mint lázadás, depresszió, agresszivitás, deviáns viselkedések, de az is lehet, hogy később jönnek elő.
Minden édesanyának nagyon kell vigyázni arra, hogy az áldott állapot kilenc hónapja alatt szeretetben, örömben, imádságos lelkületben éljen, mert ezzel egy életre szóló ajándékot ad születendő gyermekének.
A belső sérülések gyógyításának második szakasza a gyermekkorra, és a felnőtt kor olyan eseteire vonatkozik, amelyek nagy lelki fájdalmat, vagy sérülést okoztak. Ezek a sérülések az emberek visszautasításából, szeretetlen magatartásából, a szülők helytelen viszonyulásából és sok más negatív életkörülményből fakadnak. Nyomukban félelmek, szorongások, önértékelés hiány, teljesítménykényszer, szomorúság jöhet létre, amelyek akadályozzák, hogy teljes értékű életet éljünk. – Jézus örömhíre az, hogy van szabadulás a belső sebekből. Ő azért halt meg érettünk a kereszten, hogy sebeinket begyógyítsa, és új életet adjon nekünk.
Az ember gyógyításához hozzátartozik a szellemi gyógyítás is, ami a gonosz-lélek megkötözéséből való szabadítást jelent. A különféle okkult gyakorlatok, a súlyos bűnök és szenvedélyek, a gyűlölködés olyan démoni kötelékeket hozhatnak létre, amelyek csak az Egyház szabadító imája által szűnnek meg.
Hisszük, hogy a halál utáni „közbülső állapotban” élő testvéreinken segíthetünk imáinkkal. A felebaráti szeretet kötelez bennünket arra, hogy közbenjárásunkkal – az Úr kegyelme által – eljuttassuk őket Isten országának végső állapotába. Ugyanakkor hisszük, hogy Jézus nevének erejével elvághatunk minden olyan szellemi köteléket, amely által károsan befolyásolhatják életünket.
Fontosnak tartjuk az ember életének minden szakaszát végig imádkozni, hogy az egyén minél teljesebben befogadhassa a megváltást, és új teremtményként élje földi életét: örömben, céltudatosan, bátran és alkotó módon!