>>> KÖNYVRENDELÉS ITT <<<

A Marana Tha Kiadó Könyvei és nálunk vásárolható könyvek:

  

Legújabb könyveink:

         
 

P.Dr. Aczél László Zsongor OSPPE:
A lelki sötétség és megtisztulás imája 

Minden keresztény számára hasznos kézikönyv  Zsongor atya írása a lelki szárazságról, amely a megtisztulás, a passzív összeszedettség időszakává válhat, ha hagyjuk, hogy Isten bevilágítson a lélek sötétségébe. Mi segít és mi akadályoz ezen az úton? 

318 oldal   2000 Ft

 
P. Dr. Aczél László Zsongor OSPPE:
A megvilágosodás imája
 
A szemlélődő ima útjai c. tanítás sorozat újabb kötete.
Ahogyan a természetben, úgy a lelki életben is az éjszaka átadja a helyét a hajnalnak. Ideje elhagynunk a sötétséget, hogy a krisztusi tanítás világosságában járjunk!
  
588 oldal 2500 Ft
 
 
 

 P.Dr.A.L.Zsongor OSPPE:
Az Istennél való megpihenés mája

Tanítás arról, hogyan találhatjuk meg önmagunkat Teremtőnk szeretetében.

256 oldal   2000 Ft

           
 

 Kassányi Jenő:
A misszió folytatódik
Marik József tanításai, tanúságtételei 

Emmánuel Közösség

236 oldal, 2500 Ft 

 

Mijo Barada:
A hit három lépése

3500 Ft

Korlátozott számban kapható.

 

 Mijo Barada:
Íme újjáteremtek mindent
Imák és példák a térségek evangelizációjára

3500 Ft

Korlátozott számban kapható.

       
 

P.Dr.Aczél László  Zsongor OSSPPE:
A jelenlét imája

Minden keresztény vágyódik Isten jelenlétének megtapasztalására. Isten találkozni akar velünk, ezért ültette el ezt a vágyat a szívünkben. Zsongor atya könyve a vágyódásról és a megtapasztalásról szól.

206 oldal 2000 Ft

 

 

Cyrill John:
Emeld imára kezedet!
A közbenjárás imája

A szerző szerint, aki India Kerala tartományából származik, a közbenjárás szövetségre lépés Istennel, küldetés a világért. A közbenjáró ima Isten üdvözítő tervének része.
Legfőbb ideje felébrednünk, és harcba szállni az Egyház és világ megújulásáért!
156 oldal 1200 Ft
 

Briege McKenna OSC:
Vannak még csodák!

Briege nővér, aki világszerte ismert gyógyító, könyvében nagy erővel tesz tanúságot arról, hogy Isten jelenvaló, mindenható, és szeretete ma is befolyással van életünkre.

159 oldal   1500 Ft

Kapható kiadónknál és a Karizmatikus Irodában (1116 Fehérváry út 168)

         
 
Katona István:
Élet a Lélekben szeminárium
Isten országa bennetek van
Tanítások és napi elmélkedések.
Lelkigyakorlat egyéni vagy közös használatra. 
148 oldal 1000 Ft
 

 P.Dr.Aczél László Zsongor OSPPE:
Az összeszedettség imája
- A szemlélődő ima útjai  

Zsongor atya arra tanít, hogyan találhatunk rá még teljesebben a bennünk lakó Istenre az összeszedettség és a belső csend által. Gyönyörű gondolatok egy pálos szerzetes tolmácsolásában!

383 oldal 2000 Ft

 

 

 Zlatko Krznaric:
Jézus meghívott, hogy tanúja legyek!

Magával ragadó történetek gyűjteménye arról, hogyan tapasztalta meg Isten barátságát a szerző különféle élet helyzetekben. Vallomás Isten csodálatos tetteiről és egy ember lelki fejlődéséről.

148 oldal 1500 Ft

     
 
Katona István:
Gyógyító lelkigyakorlat
A belső sebek gyógyulását segítő
10 hetes szeminárium előadásai,
és csoportos vagy egyéni
feldolgozáshoz adott
kérdései Katona István atya
előadásában.
MP3  2000 Ft 
 
Élet a Lélekben Szeminárium
A 9 hetes szeminárium előadásai
és egyéni vagy csoportos
feldolgozáshoz kérdések.
Tanítások Katona István atya
előadásában.
MP3   1500 Ft
 
Mary Usha nővér:
A gyógyulás rejtett forrásai
Az India Kerala tartományából
származó Usha nővér
gyógyító lelkigyakorlatának
anyaga.
Tíz előadás - teljes anyag.
MP3  2000 Ft
     
 

Ingeborg Obereder:
A szeretet sugárzásában
- gondolatok a szentségimádáshoz
  50 oldal    800 Ft

Új kiadás!

 

Katona István:
A szentek köztünk járnak
- Lelkigyakorlat az Oltáriszentségről,
mint a megszentelődés forrásáról 

 156 oldal  1500 Ft

 
Katona István:
Szabadság Krisztusban szeminárium
Hogyan válhatsz szabaddá Krisztusban? Tanítások és kérdések
a feldolgozáshoz
Katona István atya előadásában
az Eloldozva-Szabadság Krisztusban
könyv  alapján. teljes anyag.
MP3 2500 Ft
         
 

Emmanuel Maillard nővér:
A rózsafüzér egy utazás,
amely megváltoztatja az életedet

Emmanuel nővér a a böjt mellé a rózsafüzér imádságot javasolja, mint a lelki harc hatásos fegyverét. Könyvében átelmélkedi a négy rózsafüzér titkait, mintha ott volna jézus életének eseményeinél. Ha szívvel imádkozunk, csodák történhetnek ma is!

212 oldal 1200 Ft

   

Paul Josef Jakobius:
Utolsó harc a fény és sötétség között  

Az emberiség történelme egy 
globális diktatúra felé halad,
amint a  Jelenések könyvében írva van.

370 oldal 2200 Ft 

Újra kapható!!!

 

Katona István:
Emmausz Közösség - Lelkiség és életszabályok 

Az imacsoport (közösség) az Egyház életének új formája, mely erőforrást nyújt a hit megéléséhez. A könyv az alapokról szól, melyek a hosszútávú működéshez szükségesek.

155 oldal   1000.- Ft

         
 

Vassula Rydén:
A Mennyország létezik, de van Pokol is

Ez a könyv Vassula életútjának története. Az ő párbeszéde Istennel világos üzenetet ad az egész emberiség számára. Szól azokhoz, akik eltévedtek és azokhoz is, akik keresik az útjukat vagy egy mélyebb kapcsolatot Istennel - mindannyiunkhoz.

264 oldal   2000 Ft

  Barta-Kunszabó-Tárkányi:
Senki gyermekei
Huszonhat sors az utcáról
 
Ez a könyv segítségünkre lesz, hogy a hajléktalanokban is meglássuk az egyedi és megismételhetetlen embert, a testvérünket. Imáinkkal és ha tehetjük, anyagiakkal is támogassuk a velük foglalkozó alapítványt - hogy jobb legyen a világ!
   162 oldal 1200 Ft
 

Emmanuel Maillard nővér:
A BÖJT elfelejtett ereje 

A böjt hatalmas dolgokra képes,
ha hittel, tiszta szívvel végezzük:
megtisztít, növeli a hitet és a
szeretetet, csodás gyógyulásokat,
mély megtéréseket eredményez.
Isten győzelmét hirdeti a
világ fölött!

 152 oldal, 1200 Ft

         
 

 Dr. Kereszty Zoltán:
Szeress jobban

221 oldal 1600 Ft

 
Katona István:
Hiszel Istenben?
A hit alapjai - keresőknek,
bérmálkozóknak,
hit ismeretek felfrissítésére.
270 oldal   1500 Ft
 

 Neil Velez:
Sebei által

A szerző halálos betegségből gyógyult meg hite által. Isten gyógyító szeretetéről szóló tanúságtételét csodás gyógyulások ezrei hitelesítik szerte a világon - ezek gyűjteménye ez a könyv.

166 oldal 1500 Ft

  Újra kapható:        
 

 

 

 
   
 

Nagy István:
Kegyelmet kérek

Ez a könyv egy lélekrajz, melyben a szerző leírja, hogyan jutott el a bűnözésig, majd hitben újjászületve a teljes megtisztulásig. Megrázó olvasmány!

159 oldal 800 Ft

 

Mária Simma: 
Élményeim a Szenvedő Lelkekkel

Azoknak, akik segíteni akarnak a
 tisztítótűzben szenvedő lelkeknek.

168 oldal 1500 Ft

 

 

Katona István: 
Gyógyító lelkigyakorlat

Jézus a legmélyebb belső sérüléseinket is 
meg akarja gyógyítani. 

Harmadik, javított kiadás

239 oldal 1500 Ft

 

     

 

 

Merlin Carothers:
A dicsőítésben rejlő erő

Tanúságtételek az Istennel élt élet 
igaz gyönyörűségéről.

 

172 oldal 1500 Ft

 

 

M. Linn, D. Linn & S. Fabricant:

Életünk nyolc szakaszának gyógyítása

Sok éves lelkipásztori tapasztalat gyűjteménye.

Alapelvek a lelki fejlődéshez.

252 oldal 1000.-Ft 

 

Dr. Gloria Polo Ortiz:
Akit villámcsapás ért

A kolumbiai orvosnő igaz története arról, hogyan találkozott Istennel kómás állapotában.

138  oldal    900 Ft

 

 

  ű        
 

J.A.Fortea:
Értekezés a démonológiáról
- az ördögűző kézikönyve

(Ihtys Kiadó)

Fortea atya bőséges tapasztalatra
épülő biztos tanítást nyújt
a démonok világáról
és tevékenységéről.
Szeminaristák, lelkipásztorok
és lelki gondozók számára
különösen ajánlott.

260 oldal

 

 

Jézus él és velünk van
Tanúságtételek Erdélyből 2. kötet

Nagy ajándék a személyes
kapcsolat az Istennel,
s ennek ápolása a szentségi élettel,
mely által egyre közelebb
juthatunk Urunkhoz.
Ennek szépségéről vallanak
a kötet tanúságtevői.

256 oldal   2000 Ft

 

Katona István:
Űzd el a farkasokat, Pásztor!
A szabadítás kézikönyve

Alapos tanítás esetleírásokkal
a gonosz lelkek eredetéről,
céljairól működési területük
és módjaik figyelembe vételével.
Krisztus szabaddá tett minket
- hogyan jussunk el erre
a szabadságra?

Második, átdolgozott kiadás.

200 oldal 1500 Ft

 

         
 

Neal&Matthew Lozano:
Az Atya szíve
- Hazatérésünk az Atya örömébe

Az apátlan nemzedék számára
örömhír: VAN ATYÁNK,
aki határtalanul szeret minket! Mindazoknak, akik szenvednek
az apai szeretet hiányától.
 
234 oldal, 2000 Ft
 
   

183. Mary Pereira
P. James Mariakumar:
Okkultizmus és szellemi harc

146 oldal
1500  Ft

Második kiadás

 

 Jézus él és szabaddá tesz
Tanúságtételek Erdélyből 1.

Felemelő tanúságtételek arról, hogyan jönnek rendbe házasságok, gyógyulnak meg betegek és születnek újjá emberek, amikor a Szentlélek betölti életüket. Az erdélyi Mária Rádió Tanúságtételek műsora alapján.

226 oldal, 2000 Ft

 

       
 
E.Tardif-J.H.P.Flores: 
Jézus él
 
Tardif atya nagy sikerű könyvének
új kiadása
Isten gyógyításának élő, 
tanúságtevő dokumentuma
 
  76 oldal    1500.-Ft
 

 Emmanuel Maillard nővér: 

A rejtőzködő Medjugorjei Gyermek

Új kiadás

Emmanuel nővér könyve mindazoknak, 
akik meg akarják ismerni 
Medjugorje csodáit. 

328 oldal 2000 Ft

 
Zsóka János:
Mennyei Apukánk 
hazavár minket
A beteljesült vagy elutasított remény
 
Mindazoknak, akik bensőséges kapcsolatot szeretnének kialakítani a mennyei Atyával.
 
96 oldal, 1000 Ft
           
     
 
Eberlein Éva-Szilágyi László:
Dávid győzelmének titka
Gyógyulás az elutasítottságból
98 oldal - a Missio Alapítvány Kiadója
 

Claudiu Domea:

A szenvedés misztériuma

Egy erdélyi atya elmélkedése a szenvedésről a Szentírás és ismert filozófusok tanítása alapján.

96 oldal

 
 
A Szentlélek-keresztség
A Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Bizottságának
Teológia Bizottsága​
​Sokoldalú teológiai mű
a Szentlélek-keresztség valóságáról lelkipásztori felelősök és
világi vezetők részére.​
 
(Missio Alapítvány)​
​120 oldal 1500 Ft
 
           
 

Szabadság Krisztusban szeminárium
Összeállította: Katona István

A szeminárium segít megszabadulni a kötelékektől (rossz szokások, bűnök, lelki sérülések), amelyek akadályoznak abban, hogy ​Isten akaratát megvalósítsuk életünkben.

140 odal, 1200 Ft 

 

 180. Margarete Armstorfer:
Megtérésem története

 72 oldal
600 Ft

 
 
 

 Damian Stayne:​
Újítsd meg csodáidat!
Lelki ajándékok napjainkban.

Gazdag tanítás és tanúságtételek  a Korintusi levél 12. fejezetében kiemelt karizmákról és lelki adományokról

320 oldal, 2000 Ft

 

           
 

 Maureen Cooper:
A remény üzenete

Tanúságtétel családfa gyógyításról 

  185 oldal   1200 Ft

 

 ​Fr. Dwight Longenecker:
Lelki hadviselés a rózsafüzér által

    Tanítások és tanúságtételek arról,
 hogy a rózsafüzér által
legyőzhetjük a gonoszságot.

152 oldal,  1200 Ft

   
Michael H. Brown:
Küldetés a Földre
A hetedik harsonaszó (Jel 11,19)
339 oldal  1800 Ft

 

 

         
 

 

 

John H. Hampsch:
Gyógyulásunk forrása az Eucharisztia 

Ha befogadjuk az Eucharisztia
erejét,
ennek rendkívüli
hatásai lehetnek
életünkre.

142 oldal   1200 Ft

ELFOGYOTT

 
Fr. Dwight Longenecker:
Belső gyógyulás a rózsafüzér által 
Ha életünk eseményeit
Jézus elé visszük a rózsafüzér ima által,
gyógyulást tapasztalhatunk
 162 oldal, 1200 Ft.
 
       
 

 P. James Manjackal MSFS:
Szabadulás a törvény átkától

 Egy katolikus könyv a családfa gyógyításáról

230 oldal  1500.- Ft
 
P. Joseph Vadakkel
- Michaela Heinzen:

Jézus - az Eucharisztia Lángja
Példázatokkal teli tanítás
Isten szeretetéről az életünkben.
162 oldal    1000 .- Ft
 
 
Michael Harold Brown:
Isten meggyógyít
Súlyos betegségekből
gyógyult emberek
tanúságtételei, akik
meggyógyultak hitük által.
176 oldal   1500 Ft 
 
         
 

 Gál Péter:
A New Age keresztény szemmel

Az atya ismert könyvének legújabb kiadása.

550 oldal, 2000 Ft

 

Tadeusz Dajczer:
Szerető jelenlét

A Mindent Ő ad nekünk c.
könyv folytatása

220 oldal, 1500 Ft

 

 Michael H. Brown:
Életmisszió - a család sebeinek gyógyítása

A hit révén
minden család megszabadulhat
terhes örökségétől.
80 oldal, 800 Ft
         
 

Rufus Pereira- Erica Gibello:
Lelkigyakorlat egy ördögűzővel

Gyógyító és szabadító imaszolgálat
alapkérdései személyes tapasztalatok
alapján.

123 oldal   1200 Ft

ELFOGYOTT

 
Don Francesco Bamonte:
Megszállottság és ördögűzés
- Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt?
200 oldal (Ihtys)

 

 
 

James Manjackal
MSFS atya:
Láttam az Örökkévalóságot

Manjackal atya könyvében
személyes élményeit
osztja meg az örökkévalóságról.

   196 oldal, 1500 Ft 

         
 

 Tariczky Mária:
Mindent kegyelemből kaptam

Ez a könyv élő hitvallás
az örömteli, csodákat termő
keresztény életről.

232 oldal 800 Ft 

 

Tadeusz Dajczer:
Mindent Ő ad nekünk
- Elmélkedések az Eucharisztiáról 

Gyönyörű könyv
az Eucharisztiáról,
mely megmutatja,
hogyan nyíljunk meg az élő
Isten előtt. 

 207 oldal 1500 Ft 

 

P. Joseph Vadakkel:
Jézus letörli könnyeidet

Bensőséges tanítás
s egyben tanúságtétel arról,

hogy az Oltáriszentségben
jelen lévő Jézus
ma is gyógyít és szabadít.

150 oldal  1000 Ft

           
 
Neal Lozano: 
ELOLDOZVA - Szabadság Krisztusban
(A szabadító szolgálat kézikönyve)
 
A szerző hatékony módszert ajánl
a gonosz befolyásának felismerésére és legyőzésére. 
 
310 oldal, 1500 Ft

 

 
Neal & Janet Lozano:
Eloldozva - Szabadság Krisztusban
(Munkafüzet)
8 héten át vezet bennünket,
hogy napi elmélkedések segítségével mindannyian
megtapasztaljuk a szabadulás örömét.
126 oldal 700 Ft
ELFOGYOTT
 
 

Neal Lozano: 
Álljatok ellen az ördögnek...

A  könyv arról szól, hogy van szabadulás!

 214 oldal  1500 Ft 

 

         
 

P. Hubert van Dijk ORC:
Őrangyalom és én

Őrangyalaink
hatalmas segítséget adnak
a végső időkben.

 

Mary Usha:
A gyógyulás rejtett forrásai

2. kiadás 

1000 Ft

 

Legyen meg a te akaratod!

 Szellemek megkülönböztetése

160 oldal

         
 

 Andrea M. Fabro:
Éld át velem az evangéliumot

Találkozás Jézussal
az Evangélium segítségével.

148 oldal 800 Ft

 

Robert DeGrandis SSJ:
A megtört szívek gyógyítása

122 oldal. 800 Ft

ELFOGYOTT

 

Szabadíts meg!

Imakönyv az Ihtys kiadásában

191 oldal 

           
 

Emmanuel Maillard:
A Szentlélek végül elhozza a békét

Isten, aki mindenütt jelen van,
belép az ember életébe,
s ennek nyomában öröm,
ujjongás, életváltozás jár.

262 oldal, 1500 Ft

 
  170. P. Johannes M. Lenz:
Krisztus győzelme Dachauban

406 oldal
1500 Ft

 

I. H. Obereder:
Az Úr meghívott szolgálatára
A papi élet küzdelme és öröme

A végső idők harcaiban
biztos a győzelem a Bárány oldalán.
Ki kell állnunk papjainkért.

130 oldal, 1200 Ft

       
 

Tadeusz Dajczer:
Elmélkedések a hitről -
A hit a szeretet iskolája 

A hit lényege az önátadás, 
életünk állandó harc a hit erejéért 
és a szeretet öröméért.

247 oldal 1500 Ft

 

T.M. és V. Gögele LC:
Csodák a hétköznapokban

Katolikus papok tanúságtétele
az Istennel való kegyelmi életről.

252 oldal 1500 Ft

ELFOGYOTT

 

Makk Attila:
Miért ne lennének ma is csodák?

Segít felismerni Isten
szeretetének jeleit hétköznapjainkban.  

149 oldal   1000 Ft.

ELFOGYOTT

 

           
 

 Francesco Bamonte:
Szűz Mária harca a gonosszal
az ördögűzések alatt

Egy ördögűző pap tapasztalatai

Erdélyi kiadás

 

A. Hoekendijk, F. Horsthuis:
Látom a megnyílt eget 

Könyv az eljövendő világ szépségéről

110 oldal 800 Ft

 

 Urban Camenzind-Herzog: 
Ugye lángolt a szívünk…? 

Gyönyörű kivitelű könyv! Felnőtt keresztelésre, bérmálkozásra különösen ajánlott. 

183 oldal  1500.-Ft

   

 

 

 

Margaritha Valappila:
Jézussal az élet útján

Margaritha nővér újabb
élményei és tapasztalatai

254 oldal 1500.-Ft

 

M-B Angebot: Az imádás hajlékai

E könyv megírásának célja,
hogy az Eucharisztia  imádása által mi is 
élő tabernákulummá váljunk.

194 oldal 1500.-Ft 

 

 Kereszty Zoltán:

A Szentlélekkel járni egész éven át

Harminc-hetes szemlélődő lelkigyakorlat megragadó elmélkedésekkel.

260 oldal 1500 Ft

       

 

 

Scott Hanhn:
A mi hitünk legyőzi a világot

A Minden érv Rómába vezet
c. könyv szerzőjének katolikus hitvédelmi könyve.

244 oldal 1500 Ft

 

 

Tariczky Mária:
Jézus az én jó Pásztorom
Imakönyv

Ajánljuk mindazoknak, akik
szeretnék életüket Jézusnak,
a jó Pásztornak vezetése alá helyezni.

206 oldal 800 Ft

ELFOGYOTT

 

John H Hampsch C.M.E.:
A te családfád gyógyítása

 Az előző generációk jó és rossz hatásai is 
érvényesülhetnek rajtunk, embereken. 
Az örömhír: Jézus Krisztus által van hatalmunk a
múltat 
és jelent átalakítani.
2. kiadás

332 oldal 1500 Ft

 

 

 

 

 

 186. Jézusnak adtam az életem
Tanúságtételek

324 oldal
1500 Ft

ELFOGYOTT

 

  Heibert Mühlen: 

 

Az Egyház megújulása Isten Lelke által

 

94 oldal 500.-Ft

 

 

187. Andrea M. Fabro:
Ő általa, Ő vele és Ő benne!
Az evangéliumi élet (lelkigyakorlat)

140 oldal
800 Ft 

 

 

 

   
 

184. Ignacio Larranaga:
Mária csendje 

250 oldal
1500 Ft

ELFOGYOTT

 

 

185. P. James Manjackal MSFS:
Megérintett és meggyógyított

128 oldal
1000 Ft 

ELFOGYOTT

 

 182. Ferdinánd Holbök:
A legszentebb Oltáriszentség
és a szentek

500 oldal
2000 Ft

 
          Paul Baldauf: A sötétség három napja                          
 

 181. Paul Baldauf: 
A sötétség három napja

114 oldal
700 Ft

 

 127. Szentlélek, jöjj!

(Új énekeskönyv még több dallal.)

292 oldal 800.-Ft

 

Áldjad én lelkem az Urat!

Énekeskönyv, 218 ének a 
katolikus karizmatikus megújulás
dalaiból.

235 oldal 800.-Ft

 

Régebbi, még kapható kiadványaink:

 

   
 

1. Dr. Otto Knoch:
Élet Isten Lelkének erejéből
88 oldal 500.-

2. Dr. Otto Knoch: Isten Lelkében imádkozni
Új kiadás 92 oldal 500.-

 145. Katona István: Imaiskola szeminárium

150 oldal 900.- Ft

 

 
 

 154. Katona István: 
Élet  a Lélekben - Tanítások 

Új, bővített kiadás!

136 oldal 800.- Ft

 10. M. Linn, D. Linn & S. Fabricant: 

Imaszeminárium az élet sebeinek gyógyítására 
Hogyan gyógyulnak meg lelki sérüléseink
imádság és hit által?


204 oldal 1000.-Ft

 14. P. Ernst Sievers, W.V.: 

Élet a Lélekben szeminárium

(Lelkigyakorlatos munkafüzet a
Szentlélek szemináriumhoz.)

98 oldal 700.-Ft

     

 

       
 

 Mágia

Az olasz püsp. biz.
tanulmánya a mágia megítéléséről.

32 oldal 300.-Ft

45. Julius P. S.: Küldöttek - Fantasztikus regény

Milyen lehet a jövő?
 A keresztények kis csapata
végveszélybe kerül, de megmenekül.

126 oldal 400.-Ft

 

47. Patti Gallagher Mansfield:
Az új Pünkösd kezdete

A Szentlélek váratlanul
kiáradt fiatalok egy csoportjára.
Személyes beszámolók a
megtapasztalásokról.

263 oldal 1200.-Ft

 
 

  48. Kilian McDonnell & George T. Montague:
Szítsátok fel a lángot!

A Szentlélek kiáradása az
első keresztényeknél
központi élmény volt.

32 oldal 200.-Ft

ELFOGYOTT

54. Bob Bedard: Merre tovább, Uram?

Őszinte felmérés a karizmatikus megújulás
hibáiról és értékeiről.

78 oldal 300.-Ft

 

56. Katona István: Az Úr arca előtt I. II.

30 napos lelkigyakorlat. 
A Szentírás alapján buzdít az
elkötelezett keresztény életre.

262/276 oldal 500.-Ft/db

1. kötet ELFOGYOTT

 
 

 

60. Rev. Robert DeGrandis:
Új bevezetés a katolikus
karizmatikus megújulásba

Rövid áttekintés a karizmatikus megújulás
jellegzetes vonásairól.

65 oldal 400.-Ft

62. Rev. Robert DeGrandis, S.S.J.: Jöjj utánam!

Bátorítást nyújt a Szentlélektől kapott karizmák
kibontakoztatásához az Egyház javára
- imacsoportok részére ajánljuk.

 176 oldal 800.-Ft

64. Pat Collins C.M.: Érlelődés a Lélekben

Ötletes tanácsokat ad a
karizmatikus megújulással kapcsolatban
felvetődő kérdésekre.

222 oldal 800.-Ft 

       
 

65. Csávossy Elemér: Énekek Éneke

A földi szerelem képeivel érzékelteti Isten szeretetét.

96 oldal 300.-Ft 

 Dr. Otto Knoch:
A zsoltárok szellemében élni és imádkozni


400 Ft

73. P. Flores: Pál titka

 A Pál titka kurzus  alapkönyve

Szent Pál életén keresztül szempontokat
kapsz, hogy felismerd célodat,
és keresztény életed dinamikus legyen.

187 oldal 1400.-Ft

 

 

 78. Ken Wilson & Dave Mangan:
Élet a Lélekben gyermekeitek számára

6-12 éves gyermekek szülei részére ad útmutatást,
hogyan vezessék őket élő hitre,
a Szentlélek megtapasztalására.
 

154 oldal 700.-Ft

 

79. J. H. Prado Flores:
Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot
a megkeresztelteknek!

A Fülöp-kurzus  alapkönyve.
Az Evangélium hirdetése egy örömöt adó élet
hirdetése

112 oldal 1000.-Ft

80. Jose H. Prado Flores:
Hogyan evangelizáljuk a megkeresztelteket?

Evangelizátor-képző - A +Pál-kurzus  alapkönyve.
Komolyan kell venni a megtérést,
a hit továbbadását, a szeretet parancsát.

152 oldal 1000.-Ft

 
       
 

81. Katona István: Bevezetés a misztikába

Nyolchetes lelkigyakorlat

Munkafüzet: azok részére, akik hitüket szeretnék
elmélyíteni; akik Élet a Lélekben 
szeminárium előtt állnak, 
vagy elvégezték azt, és 
akik bérmálásra készülnek.

125 oldal 700.-Ft

84. Raymond Peyret:
Marthe Robin - Szenvedés és öröm

A francia misztikus élete példakép számunkra,
lelkesít és magával ragad.

168 oldal 1200.-Ft

76. Kalla Viktória: 

Szelíd fényekről álmodom

Verseskötet

180 oldal 300.-Ft

 

 

 
 

 86. Jan G. Bovenmars:
A Szív bibliai lelkisége

A Biblia rámutat, hogy maga Isten újítja meg
szíveinket Fia és Szentlelke által.

 

224 oldal 1400.-Ft

 

87. A szívek megtérésének üzenetei,
amelyeket Jézus Krisztus adott Francoisne-nak

Főleg azokhoz szól a könyv,
akik a világ hatalmaival szemben védtelennek,
kicsinek érzik magukat.

264 oldal 1400.-Ft

 150. Leo Tanner: Miatyánk - Tanítások könyve
190 oldal 1500.- Ft
       
 

90. Jean Bernieres Louvigny:
Az Istenben elrejtett élet

A 17. századi francia misztikus
írásában felismerhetjük
Assisi Szent Ferenc lelkiségét:
Jézus iránti szeretetből
örömmel vállalni a szenvedést.

174 oldal 1000.-Ft

92. Katona István:
Öltsétek magatokra Jézus Krisztust

Világos tanítások a Szentlélekben való
növekedésről,
és megrázó tanúságtételek.

236 oldal 1200.-Ft

 149. Leo Tanner: 
Miatyánk - Résztvevők könyve
110 oldal 500.- Ft

 

 

 

96. Lucie Christine naplója

 Egy családanya beszélgetései Jézussal

A négy gyermekes anya
misztikus naplójából felismerhetjük,
hogyan újítja meg családi és
társadalmi kapcsolatainkat az Úr iránti szeretet.

180 oldal 1200.-Ft

 

97. Béky Gellért: A Szeretet Lelke

A szerző jezsuita atya megvilágítja
a Szentlélek szerepét mindennapi életünkben.
Bérmálkozási előkészületre is ajánljuk.

88 oldal 300.-Ft

 

98. John Main OSB.: A szemlélődés útja

A keresztény szemlélődő ima kézikönyve.

128 oldal 1000.-Ft

       
 

100. Béky Gellért S.J.: Misztika ma?

Igen, a misztika mindenkinek szól,
mert lényege a bensőséges kapcsolat Istennel.

88 oldal 500.-Ft 

101. Béky Gellért S.J.: Szerető Atyánk

A könyv segít hitelesen megismerni
és megszeretni mennyei Atyánkat.

54 oldal 500.-Ft 

102. Béky Gellért S.J.: Jézus titka

Jézus jellemvonásairól olvasva
jobban megismerhetjük Őt, és 
mélyebb kapcsolatba léphetünk Vele.

80 oldal 500.-Ft 

       
   105. Francis MacNutt: Gyógyítás

A keresztény gyógyító szolgálat alapkönyve 
minden keresztény számára.

288 oldal 1500 Ft

 153. Barry Adams: 

A mennyei Atya szerelmes levele HOZZÁD

88 oldal 1000.- Ft

ELFOGYOTT

108. Frank Padilla: Családok a Szentlélekben

Egy négy gyermekes családapa
segít megalapozni az Evangélium értékrendje
szerinti családi életünket.

144 oldal 500.-Ft 

       
 

109. Francis MacNutt: Erő a gyógyításhoz

A szerző a gyógyító szolgálatban
nyert újabb tapasztalatairól ír.
Bátorít: Isten meg akar gyógyítani!

257 oldal 900.-Ft

ELFOGYOTT

 Leo Tanner: Miért éljek?

53 oldal 400.- Ft  

111. Dr. Tapolyainé Bartha Gizella:
Elfogadás

Bátorítást nyújt, hogy fogadjuk el
és szeretettel segítsük
a hátrányos helyzetű és
fogyatékos gyermekeket, felnőtteket.

287 oldal 900.-Ft 

       
 

113. Kereszty Zoltán:
Szemléld az Úr titkait

Szükségünk van a rendszeres
elmélyülésre a Szentírás alapján,
hogy keresztény életünk kiegyensúlyozott legyen.

92 oldal 600.-Ft 

120. Dr. Kenneth McAll: A családfa gyógyítása

A világhírű angol pszichiáter tapasztalatai
és lebilincselően érdekes esetei
az ima fontosságáról és hatékonyságáról
elhunyt őseinkre és a hozzájuk fűző
kötelékeinkre vonatkozóan.

144 oldal 800.-Ft

ELFOGYOTT

122. Robert DeGrandis:
Nemzedékek gyógyítása

A családfa gyógyításához szervesen
kapcsolódó könyv a
nemzedéken keresztül átöröklődő bűnös
szokásokról, betegségekről és kötelékekről.

120 oldal 800.-Ft

ELFOGYOTT

       
 

 123. Alföldi M. Priszka:
Az én  benső utam
(Istenélményeim)

Visszaemlékezés egy hitben
eltöltött élet eseményeire,
Isten szeretetének fényében látva újra azokat.

116 oldal 500.-Ft

124. Merlin Carothers: A börtöntől a dicsőítésig

A szerző tanúságtétele arról,
kalandokat keresve hogyan találta meg az Urat.

132 oldal 700.-Ft 

ELFOGYOTT

125. Larranaga: A Názáreti Szegény

Szuggesztív könyv Jézus belső világáról.

373 oldal 1.200.-Ft 

       
   131. Dr. Kenneth McAll:
Útmutató a családfa gyógyításához

A nagy sikerű Családfa gyógyítása
című könyv folytatása.

 300 oldal 1000.-Ft

ELFOGYOTT

 132. Katona István - Kunszabó Zoltán:
Meghívás az életre

Lelkiismeret-vizsgálat felnőtteknek.)

Új kiadás kiegészítésekkel!

112 oldal 700.-Ft

133. Sheila Fabricant Linn,
Dennis, Linn, Matthew Linn:
Életünk méhen belüli sérüléseinek
gyógyítása

72 oldal 400.-Ft

ELFOGYOTT

       
 

135. Merlin R. Caroters:
Boldog lehetsz már - MOST

ELFOGYOTT

136. Tomislav Ivancic:
A lélek diagnózisa és a hagioterápia
546 oldal 2500.- Ft

137. Leo Tanner: Megújulás a hitben
Bibliai kurzus felnőtteknek
165 oldal 800.- Ft

       
 

138. Imák ahogy Jézus adta Francoise-nak

100 oldal 500.- Ft

ELFOGYOTT

139. Katona István: Mentsd meg a lelked!
Bibliai üzenetek
132 oldal 500.-  Ft

142. Leo Tanner: Kereszténynek lenni öröm
40 oldal 400.- Ft

       
 

 140. Leo Tanner, Klemens Ambruster:
Újrakezdés

Tanítások könyve

 112 oldal 800.- Ft

141. Leo Tanner, Klemens Ambruster:
Újrakezdés

Résztvevők könyve

80 oldal 500.- Ft

 143. Leo Tanner: Miért kell szenvedni?

140 oldal 800.- Ft

ELFOGYOTT

       
   144. Leo Tanner:
Jöjj és lásd - Résztvevők könyve

92 oldal 600.- Ft

 146. Leo Tanner: Jöjj és lásd - Tanítások könyve

158 oldal 800.- Ft

 

 

 

 

147. Leo Tanner:
Eukarisztia - Résztvevők könyve
110 oldal 600.- Ft

148. Leo Tanner: Eukarisztia - Tanítások könyve
120 oldal 700.- Ft

 

   

 Hanganyagok:

 
   

  Áldjad én lelkem az Urat

8 darab énekes kazetta audio- (800.-Ft/db),
illetve CD (1500.-Ft/db) formában.

A sárga énekeskönyv dalai hanghordozókon 

 Te Deum zenekar CD-i 1-5

2200 Ft/db

Mijo Barada lelkigyakorlatos MP3-ak

3000 Ft/db