>>> KÖNYVRENDELÉS ITT <<<

A Marana Tha Kiadó Könyvei

 

Legújabb könyveink:

         
 

Neal&Matthew Lozano:
Az Atya szíve
- Hazatérésünk az Atya örömébe

Az apátlan nemzedék számára
örömhír: VAN ATYÁNK,
aki határtalanul szeret minket! Mindazoknak, akik szenvednek
az apai szeretet hiányától.
 
234 oldal, 2000 Ft
 
   

183. Mary Pereira
P. James Mariakumar:
Okkultizmus és szellemi harc

146 oldal
1000  Ft

Második kiadás

   
       
 
E.Tardif-J.H.P.Flores: 
Jézus él
 
Tardif atya nagy sikerű könyvének
új kiadása
Isten gyógyításának élő, 
tanúságtevő dokumentuma
 
  76 oldal    1500.-Ft
 

 Emmanuel Maillard nővér: 

A rejtőzködő Medjugorjei Gyermek

Új kiadás

Emmanuel nővér könyve mindazoknak, 
akik meg akarják ismerni 
Medjugorje csodáit. 

328 oldal 2000 Ft

   
Zsóka János:
Mennyei Apukánk 
hazavár minket
A beteljesült vagy elutasított remény
 
Mindazoknak, akik bensőséges kapcsolatot szeretnének kialakítani a mennyei Atyával.
 
96 oldal, 1000 Ft
       
 
Eberlein Éva-Szilágyi László:
Dávid győzelmének titka
Gyógyulás az elutasítottságból
98 oldal - a Missio Alapítvány Kiadója
 

Claudiu Domea:

A szenvedés misztériuma

Egy erdélyi atya elmélkedése a szenvedésről a Szentírás és ismert filozófusok tanítása alapján.

96 oldal

 
 
A Szentlélek-keresztség
A Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Bizottságának
Teológia Bizottsága​
​Sokoldalú teológiai mű
a Szentlélek-keresztség valóságáról lelkipásztori felelősök és
világi vezetők részére.​
 
(Missio Alapítvány)​
​120 oldal 
 
           
 

Szabadság Krisztusban szeminárium
Összeállította: Katona István

A szeminárium segít megszabadulni a kötelékektől (rossz szokások, bűnök, lelki sérülések), amelyek akadályoznak abban, hogy ​Isten akaratát megvalósítsuk életünkben.

140 odal, 1200 Ft 

 
 
 
 

 Damian Stayne:​
Újítsd meg csodáidat!
Lelki ajándékok napjainkban.

Gazdag tanítás és tanúságtételek  a Korintusi levél 12. fejezetében kiemelt karizmákról és lelki adományokról

320 oldal, 2000 Ft

 

           
 

 Maureen Cooper:
A remény üzenete

Tanúságtétel családfa gyógyításról 

  185 oldal   1200 Ft

 

 ​Fr. Dwight Longenecker:
Lelki hadviselés a rózsafüzér által

    Tanítások és tanúságtételek arról,
 hogy a rózsafüzér által
legyőzhetjük a gonoszságot.

152 oldal,  1200 Ft

   
Michael H. Brown:
Küldetés a Földre
A hetedik harsonaszó (Jel 11,19)
339 oldal  1800 Ft

 

Közelmúltban megjelent könyveink:

         
 

Paul Josef Jakobius:
Utolsó harc a fény és sötétség között  

Az emberiség történelme egy
globális diktatúra felé halad,
amint a  Jelenések könyvében írva van.

370 oldal 1500 Ft 

 

John H. Hampsch:
Gyógyulásunk forrása az Eucharisztia 

Ha befogadjuk az Eucharisztia
erejét,
ennek rendkívüli
hatásai lehetnek
életünkre.

142 oldal   1200 Ft

 
Fr. Dwight Longenecker:
Belső gyógyulás a rózsafüzér által 
Ha életünk eseményeit
Jézus elé visszük a rózsafüzér ima által,
gyógyulást tapasztalhatunk
 162 oldal, 1200 Ft.
 
       
 

 P. James Manjackal MSFS:
Szabadulás a törvény átkától

 Egy katolikus könyv a családfa gyógyításáról

230 oldal  1500.- Ft
 
P. Joseph Vadakkel
- Michaela Heinzen:

Jézus - az Eucharisztia Lángja
Példázatokkal teli tanítás
Isten szeretetéről az életünkben.
162 oldal    1000 .- Ft
 
 
Michael Harold Brown:
Isten meggyógyít
Súlyos betegségekből
gyógyult emberek
tanúságtételei, akik
meggyógyultak hitük által.
176 oldal   1500 Ft 
 
         
 

 Gál Péter:
A New Age keresztény szemmel

Az atya ismert könyvének legújabb kiadása.

550 oldal, 2000 Ft

 

Tadeusz Dajczer:
Szerető jelenlét

A Mindent Ő ad nekünk c.
könyv folytatása

220 oldal, 1500 Ft

 

 Michael H. Brown:
Életmisszió - a család sebeinek gyógyítása

A hit révén
minden család megszabadulhat
terhes örökségétől.
80 oldal, 800 Ft
         
 

Rufus Pereira- Erica Gibello:
Lelkigyakorlat egy ördögűzővel

Gyógyító és szabadító imaszolgálat
alapkérdései személyes tapasztalatok
alapján.

123 oldal   1000 Ft

 
Don Francesco Bamonte:
Megszállottság és ördögűzés
- Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt?
200 oldal (Ihtys)

 

 
 

James Manjackal
MSFS atya:
Láttam az Örökkévalóságot

Manjackal atya könyvében
személyes élményeit
osztja meg az örökkévalóságról.

   196 oldal, 1500 Ft 

         
 

 Tariczky Mária:
Mindent kegyelemből kaptam

Ez a könyv élő hitvallás
az örömteli, csodákat termő
keresztény életről.

232 oldal 800 Ft 

 

Tadeusz Dajczer:
Mindent Ő ad nekünk
- Elmélkedések az Eucharisztiáról 

Gyönyörű könyv
az Eucharisztiáról,
mely megmutatja,
hogyan nyíljunk meg az élő
Isten előtt. 

 207 oldal 1500 Ft 

 

P. Joseph Vadakkel:
Jézus letörli könnyeidet

Bensőséges tanítás
s egyben tanúságtétel arról,

hogy az Oltáriszentségben
jelen lévő Jézus
ma is gyógyít és szabadít.

150 oldal  1000 Ft

           
 
Neal Lozano: 
ELOLDOZVA - Szabadság Krisztusban
(A szabadító szolgálat kézikönyve)
 
A szerző hatékony módszert ajánl
a gonosz befolyásának felismerésére és legyőzésére. 
 
310 oldal, 1500 Ft

 

 
Neal & Janet Lozano:
Eloldozva - Szabadság Krisztusban
(Munkafüzet)
8 héten át vezet bennünket,
hogy napi elmélkedések segítségével mindannyian
megtapasztaljuk a szabadulás örömét.
126 oldal 700 Ft
 
 

Neal Lozano: 
Álljatok ellen az ördögnek...

A  könyv arról szól, hogy van szabadulás!

 214 oldal  1500 Ft 

 

         
 

P. Hubert van Dijk ORC:
Őrangyalom és én

Őrangyalaink
hatalmas segítséget adnak
a végső időkben.

ELFOGYOTT

 

Mary Usha:
A gyógyulás rejtett forrásai

2. kiadás 

1000 Ft

 

Legyen meg a te akaratod!

 Szellemek megkülönböztetése

160 oldal

         
 

 Andrea M. Fabro:
Éld át velem az evangéliumot

Találkozás Jézussal
az Evangélium segítségével.

148 oldal 800 Ft

 

Robert DeGrandis SSJ:
A megtört szívek gyógyítása

122 oldal. 800 Ft

ELFOGYOTT

 

Szabadíts meg!

Imakönyv az Ihtys kiadásában

191 oldal 

           
 

Emmanuel Maillard:
A Szentlélek végül elhozza a békét

Isten, aki mindenütt jelen van,
belép az ember életébe,
s ennek nyomában öröm,
ujjongás, életváltozás jár.

262 oldal, 1500 Ft

 
 40. Merlin Carothers:
A dicsőítésben rejlő erő

(3. kiadás) Tanúságtételek az Istennel élt élet 
igaz gyönyörűségéről.

172 oldal 1200.-Ft

 

I. H. Obereder:
Az Úr meghívott szolgálatára
A papi élet küzdelme és öröme

A végső idők harcaiban
biztos a győzelem a Bárány oldalán.
Ki kell állnunk papjainkért.

130 oldal, 1200 Ft

       
 

Tadeusz Dajczer:
Elmélkedések a hitről -
A hit a szeretet iskolája 

A hit lényege az önátadás, 
életünk állandó harc a hit erejéért 
és a szeretet öröméért.

247 oldal 1500 Ft

 

T.M. és V. Gögele LC:
Csodák a hétköznapokban

Katolikus papok tanúságtétele
az Istennel való kegyelmi életről.

252 oldal 1500 Ft

 

Makk Attila:
Miért ne lennének ma is csodák?

Segít felismerni Isten
szeretetének jeleit hétköznapjainkban.  

149 oldal   1000 Ft.

 

           
 

 Francesco Bamonte:
Szűz Mária harca a gonosszal
az ördögűzések alatt

Egy ördögűző pap tapasztalatai

Erdélyi kiadás

 

A. Hoekendijk, F. Horsthuis:
Látom a megnyílt eget 

Könyv az eljövendő világ szépségéről

110 oldal 800 Ft

 

 Urban Camenzind-Herzog: 
Ugye lángolt a szívünk…? 

Gyönyörű kivitelű könyv! Felnőtt keresztelésre, bérmálkozásra különösen ajánlott. 

183 oldal  1500.-Ft

   

 

 

 

Margaritha Valappila:
Jézussal az élet útján

Margaritha nővér újabb
élményei és tapasztalatai

254 oldal 1500.-Ft

 

M-B Angebot: Az imádás hajlékai

E könyv megírásának célja,
hogy az Eucharisztia  imádása által mi is 
élő tabernákulummá váljunk.

194 oldal 1500.-Ft 

 

 Kereszty Zoltán:

A Szentlélekkel járni egész éven át

Harminc-hetes szemlélődő lelkigyakorlat megragadó elmélkedésekkel.

260 oldal 1200 Ft

       

 

 

Scott Hanhn:
A mi hitünk legyőzi a világot

A Minden érv Rómába vezet
c. könyv szerzőjének katolikus hitvédelmi könyve.

244 oldal 1500 Ft

 

 

Tariczky Mária:
Jézus az én jó Pásztorom
Imakönyv

Ajánljuk mindazoknak, akik
szeretnék életüket Jézusnak,
a jó Pásztornak vezetése alá helyezni.

206 oldal 800 Ft

 

John H Hampsch C.M.E.:
A te családfád gyógyítása

Mi emberek sokkal jobban összetartozunk, 
mint gondolnánk. Nemcsak a szüleink, hanem
az előző generációk 
jó és rossz hatásai is 
érvényesülhetnek bennünk. 
Az örömhír: Jézus Krisztus által van hatalmunk a
múltat 
és jelent átalakítani.
2. kiadás

332 oldal 1500 Ft

 

 

 

 

 

 186. Jézusnak adtam az életem
Tanúságtételek

324 oldal
1500 Ft

ELFOGYOTT

 

 

 

 

187. Andrea M. Fabro:
Ő általa, Ő vele és Ő benne!
Az evangéliumi élet (lelkigyakorlat)

140 oldal
800 Ft 

 

 

 

   
 

184. Ignacio Larranaga:
Mária csendje 

250 oldal
1000 Ft

 

 

185. P. James Manjackal MSFS:
Megérintett és meggyógyított

128 oldal
1000 Ft 

ELFOGYOTT

 

 182. Ferdinánd Holbök:
A legszentebb Oltáriszentség
és a szentek

500 oldal
2000 Ft

 
          Paul Baldauf: A sötétség három napja                      
 

 181. Paul Baldauf: 
A sötétség három napja

114 oldal
700 Ft

 

 180. Margarete Armstorfer:
Megtérésem története

 72 oldal
600 Ft

 

   170. P. Johannes M. Lenz:
Krisztus győzelme Dachauban

406 oldal
1500 Ft

       

         

 

 160. Dr. Gloria Polo Ortiz: 


Akit villámcsapás ért
Beszámoló a túlvilágról.

122 oldal, 600.-

 

 Giuseppe Tomaselli:

Lázadó angyalok

Mindazoknak szól, akik tudatosan 
harcolni akarnak a gonosz ellen.

110 oldal 600 Ft

158. Leo Tanner: 

Szentlélek engedd, 
hogy Pünkösd legyen bennem

134 oldal 900.- Ft

 

   

 
 

Mária Simma: 
Élményeim a Szenvedő Lelkekkel

Azoknak, akik segíteni akarnak a
 tisztítótűzben szenvedő lelkeknek.

168 oldal 800 Ft

ELFOGYOTT

 

Merlin Caroters: 
Isten titkos fegyvere: az öröm

Az öröm Isten titkos fegyvere, 
mellyel legyőzhetjük a rosszat.
A döntés a mi kezünkben van.

138 oldal 800 Ft

 ELFOGYOTT

 

 Josip Loncar: 

Erő a magasból

Hogyan használjuk a gyakorlatban
a Szentlélek ajándékait,
amelyeket a bérmálás
szentségében kaptunk?

232 oldal 1000 Ft

ELFOGYOTT

 

 

 

 

Slavko Barbaric: 
Böjtöljetek szívből

222 oldal 1000 Ft

ELFOGYOTT

Sr. Margaritha: 
Jézus ma is él

Az a könyv egy tanúságtétel arról. 
hogy Jézus ma is él, 
gyógyít és szabadít, ha hiszünk Benne.

192 oldal 1000 Ft

ÚJRA KAPHATÓ!!!

 

 

   
 

46. Paulette Boudet:
Ez nem a te harcod

2. kiadás!

216 oldal 900 Ft

ELFOGYOTT

169. Fontos vagy Nekem!

186 oldal 1200 Ft

ELFOGYOTT

 

Leo Tanner: Urban Camenzind:
Élni a Lélekből -
Jézus művének folytatása

Ez a könyv segítséget szeretne nyújtani
a Szentlélek befogadásához.

186 oldal  900 Ft

 
 

   
 

 

157. Emmanuel Jungclaussen:
Keresd Istent a szívedben

A belső csend útja 

110 oldal 700.- Ft

ELFOGYOTT

 

 

166. Marcel Bregenzer - Leo Tanner:
A Biblia tematikus megosztása

A kiscsoportok vezetése

216 oldal 1000.- Ft

Leo Tanner – Klemens Ambruster: 

Új bort új tömlőbe
Bevezetés a kiscsoportok találkozóinak
felépítésébe (A szerzők 12 fejezetben
tanítanak arra,
hogyan lehet közösen növekedni
a hitben és örömben.)

174 oldal 800.-Ft

 

   
 

Matthew Kelly:
Így szól az Úr

122 oldal, 500 Ft

Hubert Lenz: 

A tüzet újra lángra lobbantani
Résztvevők könyve

166 oldal, 800.- Ft

 

152. Hubert Lenz:
A tüzet újra lángra lobbantani
Tanítások könyve

140 oldal, 800.-

 

 

   
 

 Heibert Mühlen: 

Az Egyház megújulása Isten Lelke által

94 oldal 500.-Ft

Giovanni battista Scaramelli:
A szellemek megkülönböztetése

 - A lelkivezetők kézikönyve

  238 oldal 

 Leo Tanner, Klemens Armbruster:

Vezérfonal

57 oldal 400.-Ft

 

 

Régebbi, még kapható kiadványaink:

 

   
 

1. Dr. Otto Knoch:
Élet Isten Lelkének erejéből
88 oldal 500.-

2. Dr. Otto Knoch: Isten Lelkében imádkozni
Új kiadás 92 oldal 500.-

 

 

 
 

M. Linn, D. Linn & S. Fabricant:

Életünk nyolc szakaszának gyógyítása

Sok éves lelkipásztori tapasztalat gyűjteménye.

Alapelvek a lelki fejlődéshez.

252 oldal 1000.-Ft 

 10. M. Linn, D. Linn & S. Fabricant: 

Imaszeminárium az élet sebeinek gyógyítására 
Hogyan gyógyulnak meg lelki sérüléseink
imádság és hit által?


204 oldal 800.-Ft

 

14. P. Ernst Sievers, W.V.:
Élet a Lélekben szeminárium

(Lelkigyakorlatos munkafüzet a
Szentlélek szemináriumhoz.)

98 oldal 500.-Ft

     

 

       
 

 

45. Julius P. S.: Küldöttek - Fantasztikus regény

Milyen lehet a jövő?
 A keresztények kis csapata
végveszélybe kerül, de megmenekül.

126 oldal 400.-Ft

 

47. Patti Gallagher Mansfield:
Az új Pünkösd kezdete

A Szentlélek váratlanul
kiáradt fiatalok egy csoportjára.
Személyes beszámolók a
megtapasztalásokról.

263 oldal 700.-Ft

 
 

  48. Kilian McDonnell & George T. Montague:
Szítsátok fel a lángot!

A Szentlélek kiáradása az
első keresztényeknél
központi élmény volt.

32 oldal 200.-Ft

ELFOGYOTT

54. Bob Bedard: Merre tovább, Uram?

Őszinte felmérés a karizmatikus megújulás
hibáiról és értékeiről.

78 oldal 300.-Ft

 

56. Katona István: Az Úr arca előtt I. II.

30 napos lelkigyakorlat. 
A Szentírás alapján buzdít az
elkötelezett keresztény életre.

262/276 oldal 500.-Ft/db

1. kötet ELFOGYOTT

 
 

 

60. Rev. Robert DeGrandis:
Új bevezetés a katolikus
karizmatikus megújulásba

Rövid áttekintés a karizmatikus megújulás
jellegzetes vonásairól.

65 oldal 300.-Ft

 

62. Rev. Robert DeGrandis, S.S.J.: Jöjj utánam!

Bátorítást nyújt a Szentlélektől kapott karizmák
kibontakoztatásához az Egyház javára
- imacsoportok részére ajánljuk.

 176 oldal 800.-Ft

 

64. Pat Collins C.M.: Érlelődés a Lélekben

Ötletes tanácsokat ad a
karizmatikus megújulással kapcsolatban
felvetődő kérdésekre.

222 oldal 800.-Ft

 
       
 

65. Csávossy Elemér: Énekek Éneke

A földi szerelem képeivel érzékelteti Isten szeretetét.

96 oldal 300.-Ft 

 Dr. Otto Knoch:
A zsoltárok szellemében élni és imádkozni


400 Ft

73. P. Flores: Pál titka

 A Pál titka kurzus  alapkönyve

Szent Pál életén keresztül szempontokat
kapsz, hogy felismerd célodat,
és keresztény életed dinamikus legyen.

187 oldal 800.-Ft

 

 

 78. Ken Wilson & Dave Mangan:
Élet a Lélekben gyermekeitek számára

6-12 éves gyermekek szülei részére ad útmutatást,
hogyan vezessék őket élő hitre,
a Szentlélek megtapasztalására.
 

154 oldal 500.-Ft

 

79. J. H. Prado Flores:
Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot
a megkeresztelteknek!

A Fülöp-kurzus  alapkönyve.
Az Evangélium hirdetése egy örömöt adó élet
hirdetése

112 oldal 700.-Ft

ELFOGYOTT

80. Jose H. Prado Flores:
Hogyan evangelizáljuk a megkeresztelteket?

Evangelizátor-képző - A +Pál-kurzus  alapkönyve.
Komolyan kell venni a megtérést,
a hit továbbadását, a szeretet parancsát.

152 oldal 800.-Ft

 
       
 

81. Katona István: Bevezetés a misztikába

Nyolchetes lelkigyakorlat

Munkafüzet: azok részére, akik hitüket szeretnék
elmélyíteni; akik Élet a Lélekben 
szeminárium előtt állnak, 
vagy elvégezték azt, és 
akik bérmálásra készülnek.

125 oldal 500.-Ft

84. Raymond Peyret:
Marthe Robin - Szenvedés és öröm

A francia misztikus élete példakép számunkra,
lelkesít és magával ragad.

168 oldal 700.-Ft

 

76. Kalla Viktória:
Szelíd fényekről álmodom

Verseskötet

180 oldal 300.-Ft

 

 

 
 

 86. Jan G. Bovenmars:
A Szív bibliai lelkisége

A Biblia rámutat, hogy maga Isten újítja meg
szíveinket Fia és Szentlelke által.

 

224 oldal 640.-Ft

 

87. A szívek megtérésének üzenetei,
amelyeket Jézus Krisztus adott Francoisne-nak

Főleg azokhoz szól a könyv,
akik a világ hatalmaival szemben védtelennek,
kicsinek érzik magukat.

264 oldal 800.-Ft

 
       
 

90. Jean Bernieres Louvigny:
Az Istenben elrejtett élet

A 17. századi francia misztikus
írásában felismerhetjük
Assisi Szent Ferenc lelkiségét:
Jézus iránti szeretetből
örömmel vállalni a szenvedést.

174 oldal 700.-Ft

92. Katona István:
Öltsétek magatokra Jézus Krisztust

Világos tanítások a Szentlélekben való
növekedésről,
és megrázó tanúságtételek.

236 oldal 1200.-Ft

93. Katona István:
Gyógyító lelkigyakorlat

Jézus a legmélyebb belső sérüléseinket is
meg akarja gyógyítani.

Harmadik, javított kiadás

239 oldal 1000.-Ft

ELFOGYOTT

 
 

 

 

96. Lucie Christine naplója

 Egy családanya beszélgetései Jézussal

A négy gyermekes anya
misztikus naplójából felismerhetjük,
hogyan újítja meg családi és
társadalmi kapcsolatainkat az Úr iránti szeretet.

180 oldal 700.-Ft

 

97. Béky Gellért: A Szeretet Lelke

A szerző jezsuita atya megvilágítja
a Szentlélek szerepét mindennapi életünkben.
Bérmálkozási előkészületre is ajánljuk.

88 oldal 300.-Ft

 

98. John Main OSB.: A szemlélődés útja

A keresztény szemlélődő ima kézikönyve.

128 oldal 900.-Ft

       
 

100. Béky Gellért S.J.: Misztika ma?

Igen, a misztika mindenkinek szól,
mert lényege a bensőséges kapcsolat Istennel.

88 oldal 500.-Ft 

101. Béky Gellért S.J.: Szerető Atyánk

A könyv segít hitelesen megismerni
és megszeretni mennyei Atyánkat.

54 oldal 300.-Ft 

102. Béky Gellért S.J.: Jézus titka

Jézus jellemvonásairól olvasva
jobban megismerhetjük Őt, és 
mélyebb kapcsolatba léphetünk Vele.

80 oldal 300.-Ft 

       
   105. Francis MacNutt: Gyógyítás

A keresztény gyógyító szolgálat alapkönyve 
minden keresztény számára.

288 oldal 1200 Ft

 

108. Frank Padilla: Családok a Szentlélekben

Egy négy gyermekes családapa
segít megalapozni az Evangélium értékrendje
szerinti családi életünket.

144 oldal 500.-Ft 

       
 

109. Francis MacNutt: Erő a gyógyításhoz

A szerző a gyógyító szolgálatban
nyert újabb tapasztalatairól ír.
Bátorít: Isten meg akar gyógyítani!

257 oldal 900.-Ft

ELFOGYOTT

 

127. Szentlélek, jöjj!

(Új énekeskönyv még több dallal.)

292 oldal 600.-Ft

 

111. Dr. Tapolyainé Bartha Gizella:
Elfogadás

Bátorítást nyújt, hogy fogadjuk el
és szeretettel segítsük
a hátrányos helyzetű és
fogyatékos gyermekeket, felnőtteket.

287 oldal 900.-Ft 

       
 

113. Kereszty Zoltán:
Szemléld az Úr titkait

Szükségünk van a rendszeres
elmélyülésre a Szentírás alapján,
hogy keresztény életünk kiegyensúlyozott legyen.

92 oldal 600.-Ft 

120. Dr. Kenneth McAll: A családfa gyógyítása

A világhírű angol pszichiáter tapasztalatai
és lebilincselően érdekes esetei
az ima fontosságáról és hatékonyságáról
elhunyt őseinkre és a hozzájuk fűző
kötelékeinkre vonatkozóan.

144 oldal 800.-Ft

122. Robert DeGrandis:
Nemzedékek gyógyítása

A családfa gyógyításához szervesen
kapcsolódó könyv a
nemzedéken keresztül átöröklődő bűnös
szokásokról, betegségekről és kötelékekről.

120 oldal 800.-Ft

ELFOGYOTT

       
 

 123. Alföldi M. Priszka:
Az én  benső utam
(Istenélményeim)

Visszaemlékezés egy hitben
eltöltött élet eseményeire,
Isten szeretetének fényében látva újra azokat.

116 oldal 500.-Ft

124. Merlin Carothers: A börtöntől a dicsőítésig

A szerző tanúságtétele arról,
kalandokat keresve hogyan találta meg az Urat.

132 oldal 700.-Ft 

ELFOGYOTT

125. Larranaga: A Názáreti Szegény

Szuggesztív könyv Jézus belső világáról.

373 oldal 1.200.-Ft 

       
   131. Dr. Kenneth McAll:
Útmutató a családfa gyógyításához

A nagy sikerű Családfa gyógyítása
című könyv folytatása.

 300 oldal 1000.-Ft

ELFOGYOTT

 132. Katona István - Kunszabó Zoltán:
Meghívás az életre

Lelkiismeret-vizsgálat felnőtteknek.)

Új kiadás kiegészítésekkel!

112 oldal 700.-Ft

133. Sheila Fabricant Linn,
Dennis, Linn, Matthew Linn:
Életünk méhen belüli sérüléseinek
gyógyítása

72 oldal 400.-Ft

ELFOGYOTT

       
 

135. Merlin R. Caroters:
Boldog lehetsz már - MOST

ELFOGYOTT

136. Tomislav Ivancic:
A lélek diagnózisa és a hagioterápia
546 oldal 2500.- Ft

137. Leo Tanner: Megújulás a hitben
Bibliai kurzus felnőtteknek
165 oldal 800.- Ft

       
 

138. Imák ahogy Jézus adta Francoise-nak

100 oldal 500.- Ft

ELFOGYOTT

139. Katona István: Mentsd meg a lelked!
Bibliai üzenetek
132 oldal 500.-  Ft

142. Leo Tanner: Kereszténynek lenni öröm
40 oldal 400.- Ft

       
 

 140. Leo Tanner, Klemens Ambruster:
Újrakezdés

Tanítások könyve

 112 oldal 800.- Ft

141. Leo Tanner, Klemens Ambruster:
Újrakezdés

Résztvevők könyve

80 oldal 500.- Ft

 143. Leo Tanner: Miért kell szenvedni?

140 oldal 800.- Ft

       
   144. Leo Tanner:
Jöjj és lásd - Résztvevők könyve

92 oldal 600.- Ft

 146. Leo Tanner: Jöjj és lásd - Tanítások könyve

158 oldal 800.- Ft

145. Katona István: Imaiskola szeminárium

150 oldal 900.- Ft

 

 

147. Leo Tanner:
Eukarisztia - Résztvevők könyve
110 oldal 600.- Ft

148. Leo Tanner: Eukarisztia - Tanítások könyve
120 oldal 700.- Ft

148. Leo Tanner: Miért éljek?
53 oldal 400.- Ft

       
   

149. Leo Tanner:
Miatyánk - Résztvevők könyve
110 oldal 500.- Ft

150. Leo Tanner: Miatyánk - Tanítások könyve
190 oldal 900.- Ft

153. Barry Adams: 

A mennyei Atya szerelmes levele HOZZÁD

88 oldal 1000.- Ft

ELFOGYOTT

       
 

 154. Katona István:
Élet  a Lélekben - Tanítások 

Új, bővített kiadás!

136 oldal 800.- Ft

Mágia

Az olasz püsp. biz. tanulmánya a mágia megítéléséről.

32 oldal 300.-Ft

Áldjad én lelkem az Urat!

Énekeskönyv, 218 ének a
katolikus karizmatikus megújulás
dalaiból.

235 oldal 600.-Ft

   

 

Hanganyagok:

 

 
  Áldjad én lelkem az Urat

8 darab énekes kazetta audio- (800.-Ft/db),
illetve CD (1500.-Ft/db) formában.

A sárga énekeskönyv dalai hanghordozókon 

Katona István: Gyógyító szeminárium

MP3 1200 Ft/db 

Mary Usha nővér:
Gyógyító lelkigyakorlatának
anyaga MP3 formában

1200 Ft/db 

 

Egy erdélyi atya elmélkedése a szenvedésről a Szentírás és ismert filozófusok tanítása alapján.