>>> PÁRBESZÉD A HITTANI KONGREGÁCIÓVAL <<<

 

Niels Christian Hvidt a Gregorián egyetem professzora  időrendi sorrendben végig veszi az az Igaz élet Istenben ügy menetét a Hittani Kongregációval a kezdetektől napjainkig. Magyarra lefordított Prófécia és kinyilatkoztatás c. előadásán keresztül ismerhetjük meg lelkiségi irányvonalát. 

 

Prospero Grech bíborostól 2013-ban egy fontos és nagyon kedvező kritikát kapott - amely itt olvasható - » Vassula - A mennyország létezik, de van pokol is « című megjelent könyve. Részlet: “De ha a legvisszafogottabban értékeljük is ezeket az üzeneteket, és pusztán személyes elmélkedéseknek tartjuk őket, akkor is azt állapíthatjuk meg, hogy az őszinte elmélkedés – márpedig Vassula órákat tölt elmélyült imában – a Szentlélek gyümölcse! Sőt, ha ezek az üzenetek sok embernek segítettek Istenhez fordulni és megújítani az életüket, semmi okunk, hogy azonnal elutasítsuk őket. ... Nem találtam semmi lényeges hitbeli kifogásolni valót ebben a könyvben, főleg ha a megfelelő irodalmi műfajban olvassuk.” Az eredeti cikk forrása: http://www.tlig.net/InsidetheVatican.pdf >>> https://insidethevatican.com/tag/vassulla-ryden

 

Prospero Grech bíboros atyát 2012-ben nevezték ki bíborosnak, és ő vezette a 2013-as konklávét, amely Ferenc pápát választotta meg az új pápának.

 

2002-ben Prospero Grech atyát nevezte ki az akkori Ratzinger bíboros, hogy tegyen fel kérdéseket Vassulának a Hittani Kongregáció nevében az Igaz Élet Istenben üzenetekkel kapcsolatban. A kérdések és Vassula válaszai itt olvashatók.  

 

 >>> A magánkinyilatkoztatások  helye a kereszténységben <<<

 

A Hittani Kongregáció háromféle megállapítást szokott tenni a magánkinyilatkozások eredetére vonatkozóan:

 

1.) Megállapítható a természetfölötti eredet (Constat de supernaturalitate)

A vizsgált magánkinyilatkoztatást hitelesnek, isteni eredetűnek jelenti ki (bár nem kötelez rá). Ez a megállapítás az egyházilag hivatalosan elismert, (La Salette, Lourdes, Fatima stb.) jelenésekre vonatkozik. 

 

2.) Nem állapítható meg a természetfölötti eredet (Non constat de supernaturalitate)

Meghagyja a szabad vélekedés jogát, de nem biztat arra, hogy a jelenség vagy üzenet isteni eredetében higgyünk. Ez a megállapítás az egyházilag (még) el nem fogadott, de el sem utasított jelenésekre ( Garabandal, Medjugorje) vonatkozik. Vagyis nyitott a párbeszédre

Ez fordítva is igaz: akivel utólag párbeszédet folytatnak, arra a 2. pont vonatkozik.

 

3.) Megállapítható a nem természetfölötti eredet (Constat de non supernaturalitate)

Ez a megállapítás kijelenti a vizsgálati eljárás eredményeként azt, hogy nem isteni eredetű, hamis. Az egyházilag hivatalosan elutasított jelenésekre, magánkinyilatkoztatásokra vonatkozik. Ebbe a kategóriába tartoznak a kitalált, a tudatalattiból származó írások illetve a médiumi, démoni megnyilvánulások sugallatai.

 

Az elsőt és a harmadikat igen ritkán mondja ki az Egyház. De amennyiben a másodikat mondja, hogy nem állapítható meg a természetfeletti eredet, akkor ez nem elítélése az egyénnek, nem elítélése azoknak, akik lelki hasznot húznak az olvasásából (mint ahogyan egy elmélkedésből, vasárnapi prédikációból is kaphat valaki nagy kegyelmeket). Ez tükröződik a fent említett Prospero Grech bíboros atya pozitív kritikájában is.

 

FONTOS megjegyezni, hogy a Hittani Kongregáció sosem mondta ki a 3. pontot, hogy a Vassula által kapott Üzenetek a gonosztól valók lennének! 

 

Az 1995-ös nyilatkozatban arra kérik az olvasókat, hogy egyéni elmélkedések gyümölcseinek tekintsék (frutto di meditazioni private - eredeti olasz nyelven).  Amikor befejezésként felszólítják a híveket, hogy az üzeneteket ne tekintsék természetfölöttinek (non considerare come soprannaturali - eredeti olasz nyelven),  azt úgy állította be néhány kritikus, hogy az egyben a fenti 3. pont szerinti kijelentő ítélet, és rendhagyó latinos ítélettel aposztrofálták: Roma locuta, causa finita - Róma szólt, az ügy lezárva. 

 

Amint az idő is igazolta, az ügy nem zárult le, hanem  egy párbeszéd kezdődött, amelyet megerősít Ratzinger bíboros hajdani kijelentése is: “... ne tekintsék Isten Szavának azt, amit mi pillanatnyilag csak emberinek és személyesnek tartunk. ... írásaiban vannak olyan pontok, melyeket tisztázni kell, és amelyeknek tanulmányozása folyamatban van.Bővebben >>>

 

A támadók többen elismerték, hogy csak figyelmeztetés és nem ítélet az 1995-ös nyilatkozat, mégis sokan a 3. pont szerinti ítéletet hoztak és weboldalaikon így tálalják az érdeklődő nagyközönség felé. E kritikusok felülbírálják a HK nyilatkozatát, és következetes, párbeszédre nyitott  álláspontját azt állítva, hogy az Igaz élet Istenben üzenetek a gonosztól valók.  Nem akarják tudomásul venni, hogy állításuk téves, mivel a Hittani Kongregációbanban nem folytattak volna le utólag párbeszédet olyan valakivel, akinek az írásait a gonosztól valónak tartanák egy előzetes 3. pont szerinti ítélet besorolással.

 

Az 1995-ös nyilatkozatnak olyan pozitív szempontja is van, amely kizárja a 3. pont szerinti besorolást: ” … okot ad az örömre és a hálaadásra. A nyilatkozat azt mondja, hogy ezek az üzenetek, ... "kizárólag egy asszony magánelmélkedései". ... a Szent Offíciumnak ezzel a hivatalos értelmezésével minden más értelmezés ki van zárva vagy meg van semmisítve, és különösen két olyan értelmezésre igaz ez, amelyek közül az egyik ezt az egész prófétikus jelenséget az ördögnek, míg a másik a tudalattinak tulajdonítja.” - Guido Sommavilla atya, SJ  Bővebben >>>

 

Sok hasonlóság van Medjugorje és az Igaz élet Istenben helyzete között. Medjugorjet is vizsgálták, és ugyanúgy nem kapta meg "a természetfeletti - Isteni eredetű" elismerést eddig, hanem a 2. pont szerinti besorolást: Nem állapítható meg a természetfölötti eredet (non constat de supernaturalitate) "ne tekintsék természetfölöttinek".

A 2. szerinti helyes értelmezésben segítségünkre lehet  Franc Perko - Belgrád érsekének nyilatkozata: “Nem igaz, hogy a püspökök novemberben elküldött jelentése azt állítaná, hogy Medjugorjében semmi természetfölötti nem történik. A püspökök ezt írták: "Non constat de supernaturalitate", és nem "Constat de non supernaturalitate". A különbség óriási: az első megfogalmazást nem lehet véglegesnek értelmezni; az nyitott az új értékelésre ... Úgy gondolom, nem adhatunk végleges nyilatkozatot, de sok olyan jelet láthatunk, amely szerint itt valamilyen természetfeletti dolog történik.”

 

Amikor a világ oly nagy bajban van, és a Szűzanya a 2019. decemberi Medjugorjei üzenetében azt mondja, hogy “az emberek távol vannak Istentől, a lelkek betegek és a lelki halál felé tartanak”, akkor nagyon el kell gondolkodnunk azon, hogy Isten sokkal több embert meg tudna menteni, ha az ő műveit hagyjuk eljutni az emberek szívéhez.

 

Mijo Barada Tardif atyát idézte Medjugorjével kapcsolatban: “Ha a horváth püspökök elismerték volna Medjugorjet, akkor nem tört volna ki a háború, vagy sokkal kisebb lett volna.”

 

Mostanra (2019) mindeközben Medjugorjevel kapcsolatban is megtörtént az a megállapítás, hogy Medjugorjenak fénye van, és most már engedélyezettek a zarándoklatok oda.

 

Katona István atya: “A megkülönböztetés első szabálya, hogy megegyezik-e az Egyház tanításával? Aki végigolvasta az eddig megjelent két könyvet, minden oldalán szinte olyan indításokat talált, amely felhívta az embert a megtérésre, arra, hogy szorosabban, odaadóbban kövesse Jézust, böjtöljön, imádkozzon. Egy szentháromságos szemléletet tárt fel előttünk, hogy az Atyához menjünk a Fiú által a Szentlélekben. Mindenütt megtaláljuk a megegyezőséget az Egyház tanításával. Sehol nem találtam olyan dogmatikai ellentétet, amely nem felelne meg az Egyház hagyományos dogmatikai tanításának.Bővebben>>> 

Elszakadás - vagy egység? - a MaranaTha 2007 évi számából

 

AZ ENGEDELMESSÉG KESKENY ÚTJÁN

 

Szent II. János Pál pápa mint az Isteni Irgalmasság apostola - anno mint bíboros és Krakkó érseke -, lelkiismeretének szavát követve (Dignitatis Humanae – 2 fejezet ill. 748 – as Canon), elutasította a Faustina  nővér írásaival kapcsolatos tilalmat, és szüntelen erőfeszítéseivel elérte, hogy a Kongregáció felfüggesztette az elítélést. Bővebben >>>

 

Az 1995 -ös Nyilatkozat nem elítélés, hanem egy párbeszéd kezdetének tekinthető

most már teljes bizonyossággal, mivel konkrét, pozitív gyümölcsei vannak.

 

Ratzinger bíboros: “... a Nyilatkozat figyelmeztetés, nem pedig elítélés. Pontos ügyrendi szempontból, senki nem ítélhető el tárgyalás valamint anélkül, hogy először kifejthesse álláspontját. Mi azt mondjuk, hogy van több tisztázatlan kérdés.” Bővebben >>>

 

Robert Hughes atya SM: “Azt is meg kell jegyezni, hogy II. János Pál mint bíboros és Krakkó érseke, lelkiismeretének szavát követve elutasította a Faustina nővér írásaival kapcsolatos tilalmat, és szüntelen erőfeszítéseivel elérte, hogy a Kongregáció felfüggesztette az elítélést.” - A Nyilatkozatról amelyet Vassula Rydennel kapcsolatban adtak ki. Bővebben >>>

 

John Abberton exorcista pap: “Bár senki sem mondta még a Vatikánban, hogy "ezek az üzenetek természetfelettiek," világos, hogy az írások nem jelentenek veszélyt egyetlen katolikus hitére sem, feltéve, hogy mindennek megtartjuk a helyes rendjét, és továbbra is - mint minden ilyen esetben -, a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat, a Szentatyának és a vele egységben lévő püspököknek engedelmeskedve.” Bővebben >>>

 >>> a következő oldal <<<